Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás gazdasági szakos hallgatók számára

PALLAS ATHÉNÉ KIVÁLÓSÁGI  ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019/2020-as tanév második és a 2020/2021-es tanév első félévére

 

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány1 újra meghirdeti a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogramját.  A kiválósági ösztöndíjprogram célja a hallgatói aktivitás ösztönzése és növelése a tanulmányi, tudományos, illetve a közéleti szerepvállalás terén.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (továbbiakban Sapientia EMTE) és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (továbbiakban PADME) között megkötött Támogatási szerződés alapján létrejön a Kiválósági Ösztöndíjprogram. Ennek keretén belül lehetőség van gazdaságtudományi képzési területen tanuló 15 alap- és 5 mesterszakos egyetemi hallgató számára ösztöndíjat biztosítani 10 hónapon (azaz két féléven) keresztül. A havi ösztöndíj értéke egységesen 30.000 Ft/hó/fő összegnek megfelelő lej.

------------------------

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány jogutódja

Pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikusan lehet nyújtani. Az elektronikus iratcsomónak tartalmaznia kell valamennyi szükséges dokumentumot, és a padeosztondij@uni.sapientia.ro címre kell küldeni.

 

A pályázatokat új benyújtási határideje:  2020.  július  28., 14:00 óra.

 

Határidőn túl a pályázatok befogadása nem lehetséges.  Hiánypótlásra is csak a határidő előtt van lehetőség.  A formai szempontból nem megfelelő pályázat nem kerül elbírálásra. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. pályázati adatlap;

 2. adatkezelési nyilatkozat;

 3. a Tanulmányi Titkárság által kiállított igazolás az elért tanulmányi eredményekről, amely a pályázati kiírást megelőző (2018/2019-es ) tanév 2 lezárt félévére vonatkozik

 4. tudományos tevékenységet igazoló oklevelek másolatai, kutatási projektekben való részvételt igazoló dokumentumok- a pályázati kiírást megelőző (2018/2019-es )  tanévre vonatkozóan

 5. közéleti tevékenységet igazoló dokumentumok és igazolások (pl. hallgatói szervezetekben végzett tevékenység igazolása, szervezeti tagság igazolása, rendezvényszervezés, egyesületi igazolás)a pályázati kiírást megelőző (2018/2019-es )  tanévre vonatkozóan. 

 

Pályázati feltételek

 

Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram szabályzata által meghatározott feltételek alapján a Sapientia EMTE azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói pályázhatnak, akik:

 

 1. Az alábbi gazdaságtudományi szakok egyikén folytatják tanulmányaikat:

 • alapképzés: Agrár- és élelmiszeripari gazdaság, Általános közgazdaság, Gazdasági informatika, Könyvelés és gazdálkodási informatika, Marketing.

 • mesterképzés: Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy, Vezetés és szervezés.

 1. A 2018-2019-as tanév mindkét félévében elérték a minimum 30 kreditszám összeget a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból.

 2. Az opcionális tárgyak figyelembe vétele az ösztöndíjátlag megállapításakor a tanterv által előírt kreditszám erejéig történik, tehát több opcionális tárgy felvétele esetén az így teljesített plusz kreditszám fakultatív tárgyként kerül elszámolásra. 

 3. A kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk legalább 7,00-es.

 4. Amennyiben a hallgató a 2019/2020-as tanév végén befejezi tanulmányait az alapképzési szakon, csak abban az esetben jogosult ösztöndíjra a 2020/2021-es tanév első félévében, ha tanulmányait az ösztöndíjprogram által támogatott gazdaságtudományi mesterképzési szakokon folytatja. 

 A beérkezett pályázatok értékelésének kritériumrendszere

 

A beérkezett pályázatok értékelését egy külön erre a célra létrehozott Kiválósági Ösztöndíj-bizottság végzi. A bizottság öt tagú, elnökét is beleértve. Ezen felül az ösztöndíjbizottságban 

a Támogató képviselője szavazati joggal bíró külső tagként vesz részt 

 

A beérkezett pályázatok értékelésekor a bíráló bizottság 70%- ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), és 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.

 

A pályázók által elérhető pontszám számítási  módjának részletes ismertetése a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj szabályzatában található meg. 

 

Eseménynaptár

2020. augusztus

KeSzCsSzVa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31