Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Nemzetközi konferencia: IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER

2017. április 21-22. között a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke és  Társadalomtudományi Tanszéke rangos nemzetközi szakmai támogatással IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER címmel nemzetközi háromnyelvű konferenciát szervez Csíkszeredában.

A rendezvényre a magyarországi és romániai előadókon túl neves amerikai, bolgár, holland, horvát, japán, norvég, olasz, svéd, szerb, szlovák, török egyetemek kutatói jelentkeztek, összesen 115-en.

Rangos nemzetközi szakmai támogatók:

 • Szegedi Tudományegyetem BTK – Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
 • MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
 • Román Összehasonlító Irodalmi Társaság
 • MTA MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely

Az idegenekről, az idegenségről, az idegenek nyelvéről vagy világáról olyan diskurzusok születtek és születnek, amelyek többnyire az egyes kulturális vagy nyelvi közösséggel érintkező, abba bekerülő, azt felforgató, azt (kívülről vagy belülről) megtámadó, azt segítő, azzal békésen megférő, attól eltávolodó-elidegenedő egyének, csoportok, közösségek, hatalmak – sokszor titokzatos, érthetetlen mások – hitt, észlelt, tudott sztereotipikus gonoszságáról vagy jóindulatáról szólnak.

Konferenciánk a magyar, román, európai kultúrában jelenlévő, vagy az egyetemes kultúrát átitató, a magyarságot is érintő idegen-diskurzusokat, azok társadalmi beágyazottságát, keletkezésük körülményeit, motivációit (gazdasági-, politikai-, pszichológiai magyarázó faktorait), szimbolikáját kívánja vizsgálat alá venni.

Az előadások tervezett témái:

 • az idegen mint kisebbség, mint többség, mint belső/külső elnyomó/felforgató/szétzüllesztő; az idegen mint ellenség és mint segítő;
 • az idegen nyelve, nyelvei;
 • az ismeretlen idegen, a mi idegenünk;
 • mi, az idegenek az idegen világban;
 • az idegen a néphagyományban;
 • az idegen képe az irodalomban, a filmben;
 • a migráció idegenjei: a vándorló, a menekülő, a járványterjesztő, a terrorista, a gazdasági bevándorló, az ingyenélő, a megszálló, a keleti, az afrikai, az európai idegen;
 • az idegen mítoszainak magyarázó faktorai (szociológiai, néprajzi-antropológiai, történelmi-, politikai-, gazdasági-, szociálpszichológiai, nyelvészeti aspektusok).

A témakör megvitatása antropológiai, kommunikációelméleti, irodalmi, nyelvészeti, szociológiai és interdiszciplináris szekciókban történik. A kész tanulmányokat egyetemünk tudományos folyóiratában és kötetekben kívánjuk megjelentetni.

PROGRAM

Április 21., péntek

8.30-9.00 – regisztráció

9.00-9.30 – megnyitó

9.30-10.20 – plenáris előadás

Joep Leerssen (University of Amsterdam, European Studies, Chair of Modern European Literature):  The campfire and the hearth: stranger vs. domesticity

10.20-10.40 – kávészünet

10.40-17:35 – szekcióelőadások

17:35-18:35 - kiadványbemutató

 

ANTROPOLÓGIA/ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIE

room/ camera 231 terem

Liszka József

10.40-10.55 – Bálint Péter (Debreceni Egyetem) - „elmenyek a nagyvilágba” az idegenség fenoménje Albert András és Jakab István meséjébe

10.55-11.10 - Bálint Zsuzsa (Debreceni Egyetem) Idegenség-alakzatok Dávid Gyula meséiben

11.10-11.25 - Liszka József (Selye János Egyetem, Komárno) A gyerekfolklórtól Auschwitzig? Az „idegen” a magyar, a szlovák és a cseh folklórban

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – Kávészünet

Bálint Blanka

12.20-12.35 - Biczó Gábor (Debreceni Egyetem) - Az "idegen" fogalmának értelemtartalma a kortárs antropológiaelméletben: kritikai paradigma és a lokális színtér

12.35-12.50 - Csáji Koppány László (Pécsi Tudományegyetem) - Idegenből testvér – testvérből idegen. Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom…

12.50-13.05 - Oroszi Borbála (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola) Nacionalista diskurzus és idegenellenesség vallásos közösségekben

13.05-13.20 - Bálint Blanka (Sapientia EMTE, Csíkszereda, Társadalomtudományi Tanszék) – A gyászoló mint idegen

13.20- 13.30 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – Ebéd

Telegdy Balázs

15.00- 15.15 - Kotics József (Miskolci Egyetem) - A kriminalizált idegen. Az emberevő cigányok toposza Magyarországon

15.15-15.30 - Szerepi Sándor (Debreceni Egyetem) - A kulturális antropológia szerepe a roma integráció köznevelési állapot-meghatározásában

15.30-15.45 - Kocsis Péter Csaba (Debreceni Egyetem) - A roma közösség, mint a településfejlesztés lehetősége

Vita/Discuții/Discussion

 

IRODALOM/LITERATURE/LITERATURĂ

room/ camera 221 terem

Horváth Krisztina

10.40-10.55 - Bandi Irén (Ohridi Szent Kelemen Egyetem, Szófia) Az idegen arca egy magyar kortárs regényben (Kitömött barbár)

10.55-11.10 - Pieldner Judit (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Az idegenség alakzatai Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényében

11.10-11.25 - Balogh Andrea (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Ki az idegen? A személyiség problematikája Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című regényében

11.25-11.40 - Bence Erika (Újvidéki Egyetem, Újvidék, Szerbia): Kontra Ferenc Idegen-trilógiája

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Bence Erika

12.20-12.35 - Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Az idegen képe Jósika Miklós műveiben

12.35-12.50 - Garbacik-Balakowicz Magdaléna (Károly Egyetem, Prága, Csehország): Az idegenség fogalma Márai Sándor Az idegenek című regényében a kulturális irodalomelmélet perspektívájában

12.50-13.05 - Kocsis Lenke (Újvidéki Egyetem, Szerbia): Idegenek és idegenség verses regényekben a 19. századtól napjainkig

13.05-13.20 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – ebéd

Tapodi Zsuzsa

15.00- 15.15 - Horváth Krisztina (ELTE, Budapest): A Kelet kapuja. Kelet és Nyugat határa Denis de Rougemont írásaiban és Mathias Énard prózájában

15.15-15.30 - Vidosa Eszter (ELTE, Budapest): Idegen testek – Bartók Imre trilógiája és a poszthumán irodalom

15.30-15.45 - Crnkovity Gábor (Id. Kovács Gyula Általános Iskola, St. Moravica, Szerbia): Itthon az idegenben

15.45-16.00 - Vita/Discuții/Discussion

16.00-16.20 – kávészünet

Bandi Irén

16.20-16.35 - Szilágyi Szilárd (Bukaresti Egyetem, Bukarest): A magyarok és a németek egy török írónak a magyarországi hódoltság koráról szóló két regényében

16.50- 17.05 - Pap Levente (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Katolikusok és protestánsok a 18. századi katolikus történetírásban

17.05-17.20 - Szilveszter László (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az ismerős és idegen teljesség. A kortárs magyar líra Isten-élményei

17.20- 17.35 - Vita/Discuții/Discussion

 

IRODALOM/LITERATURE/LITERATURĂ                    

room / camera  222 terem

Borboly Stefan

10.40-10.55 - Balázs Imre József (Babeș-Bolyai University, Cluj Napoca): The Wanderers of the Hungarian Avant-garde

10.55-11.10 - Boróka Prohászka Rád (Sapientia University, Miercurea Ciuc): Silent Tongues: The Female Other in Sam Shepard’s Plays

11.10-11.25 - Peiu Anca  (University of Bucharest): Kate's Edna - Edith's Ellen: (Self)Portraits of (Some) Ladiesas Strangers

11.25-11.40 - Nagy Imola (Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș): Ipostazele alterității și demonizarea unui scriitor: cazul Wass Albert

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Pieldner Judit

12.20-12.35 - Puskás Dániel (University of Szeged, Szeged): Seress the Memorious. István Tasnádi’s Memo and the Representations of Huge Memory

12.35-12.50 - Krzysztof Gajewsky (The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Poland): Polish Afrika. „In Desertand Wilderness” by Henryk Sienkiewicz int he Light of Postcolonial Studies

12.50-13.05 - Kiss Fruzsina (University of Szeged, Szeged): The strangeness of the ghosts in Samuel Taylor Coleridge’s Ghosts and Apparitions

13.05-13.20 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – ebéd

Balázs Imre József

15.00- 15.15 - Borbély Ștefan (Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca): „Străinii” expresionismului

15.15-15.30 - Catrinel Popa (Universitatea București, București,): Levantini, orientali, balcanici (ipostaze ale celuilalt în literatura postmodernistă românească a anilor `80-`90)

15.30-15.45 - Tomonicska Ingrid (Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc): O schiţă a relaţiilor literare româno-maghiare

15.45-16.00 - Valentin Trifescu (Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc):Arta maghiarilor ardeleni văzută de istoricii de artă români (1919-1945)

16.00-16.20 – kávészünet

Tódor Erika

16.20-16.35 - Pál Enikő (Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc): Mijloace de autohtonizare a traducerii românești a Batrachomyomachiei pseudo-homerice

16.50- 17.05 - Constantina Raveca Buleu (Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" a Academiei Române, ,Cluj Napoca): Ambiguitatea străinului în mitologiile funcționale ale conspirației. (Alexandre Dumas Joseph Balsamo)

17.05-17.20 - Petraru Alina (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași): Domesticarea străinului în traducere

17.20- 17.35 - Vita/Discuții/Discussion

 

NYELVÉSZET/LINGUISTICS LINGVISTICĂ

room/camera  232 terem

Zopus András

10.40-10.55 - Tódor Erika (EMTE Sapientia, Csíkszereda): Idegen-e az idegen? Nyelvi attitűdök és kétnyelvűség

10.55-11.10 - Rajsli Ilona (Újvidéki Egyetem, Szerbia): Franz Miklosich és korának szókölcsönzés-felfogása

11.10-11.25 - Magyari Sára: (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Az ellenség magyar és román nyelvi képe

11.25-11.40 - Pupp Réka (Bukaresti Egyetem, Bukarest): A magyar szófaji kategóriák tanítása román anyanyelvű diákoknak

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Pál Enikő

12.20-12.35 - Zopus András (Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza): A regionális köznyelvi elemek mint a székely identitástudat hordozói

12.35-12.50 - Ajtony Zsuzsánna (Sapientia University, Miercurea Ciuc): Taming the Stranger: Domestication vs. Foreignization of the Other’s Culture

12.50-13.05 - Tankó Enikő (Sapientia University, Miercurea Ciuc): Passive constructions - strangers among L1 speakers of Hungarian?

13.05-13.20 - Farkas Alíz (Sapientia University, Miercurea Ciuc): The Lurking Stranger: Textual Representation of Foreigners in Jason’s Discourse of William Faulkner’s The Sound and the Fury

13.20- 13.30 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – ebéd

 

KOMMUNIKÁCIÓ/COMMUNICATION STUDIES/ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

room/camera 233 terem

Székely Kinga

10.40-10.55 - András Hanga (Budapesti Corvinus Egyetem, TKDI) - Egy "idegen" Székelyföldön - Többségi tudattal, kisebbségiként élni

10.55-11.10 - Molnár György - Szűts Zoltán - Nagy Katalin (Budapesti Műszaki Egyetem) - Digitális bevándorlók – ébredő idegenek – az infokommunikációval behálózott világban

11.10-11.25 - Székely Kinga (Sapientia EMTE, Csíkszereda) - Idegen szemmel a világban tükör imázs az idegenforgalomban

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Nistor Laura

12.20-12.35 - Langerné Buchwald Judit (Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Veszprém) - Tanulási célú migráció és ingázás az osztrákmagyar határ mentén

12.35-12.50 - Nagy Erzsébet Györgyi (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori) Harmadik Kultúrás gyerekek

12.50-13.05 - Váró Kata (Debreceni Egyetem) - Nagy-Britannia és az idegenek − változó attitűdök és reprezentációk

13.05-13.20 - Szakács István (Dunaújvárosi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola) - Egy idegen Dunaújvárosban

13.30- 15.00 – ebéd

Bakó Rozália Klára

15.00- 15.15 - Yuko Kambara Yamane (University of Kitakyushu, Japan, CEU, Budapest) - Narratives to a stranger under the political influence in Slovakia: Hungarian minority research by an anthropologist who is not “at home”

15.15-15.30 - Gabriela Cusen (Transilvania University Brasov) – On Interruptions in Doctor-Patient Interactions: Who Is The Stranger Here?

15.30-15.45 - Grünczeisz Kata (Budapest University of Technology and Economics, Institute of Social Studies, Department of Philosophy and History of Science, Postgraduate Scool of Philosophy of Science and History of Science) - The Topics of Xenophobia and NeoNazism on Different Levels of Judicial Decisions (An Analysis and Evaluation for a Better Social Understanding)

15.45-16.00 - Bakó Rozália Klára - Tőkés Gyöngyvér (Sapientia EMTE) – Strangers in Digiland

 

INTERDISZCIPLINÁRIS SZEKCIÓ/INTERDISCIPLINARY SECTION/SECȚIE INTERDISCIPLINARĂ    

room/camera 234 terem

Horváth Gizella

10.40-10.55 - Beretvás Gábor (Debreceni Egyetem) - Idegen nemzetiségű karakterek ábrázolása a háború utáni magyar filmben

10.55-11.10 - Lendvai Timár Edit (ELTE TTK TGF, Magyar Földrajzi Múzeum) - „Gratuláló levél a svéd Georgius Wahlenberg igen szerencsés és csodálatos mûvéhez a mi Magyarországunkról”tudományos polémia egy európai idegen szemszögébõl a felvilágosodás korában

11.10-11.25 - Turós Margaréta (Kontyfa Gimnázium, PR Herald") - Palo Monte, a titokzatos afrokubai vallás

11.25-11.40 - Horváth Gizella (Partiumi Keresztény Egyetem) - A művészeti világ és a menekültválság

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

 

Április 22., szombat

9.00-9.45 - plenáris előadás

Povedák István (Szegedi Tudományegyetem, MTA-SzTE, MoMiMű) – Mit kezdjünk az idegenekkel, pláne, ha nem evilágiak?

9.45-10.00 – kávészünet

10.00-12.40 – szekcióelőadások

13.00-14.00 – ebéd

14.00-17.00 - Városnéző séta

 

ANTROPOLÓGIA/ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIE   

room/camera 231 terem

Bodó Julianna

10.00-10.15 - Sárosi Blága Ágnes (Debreceni Egyetem) - Új aktorok mint idegenek a vidékfejlesztésben

10.15-10.30 - Biró Z. Zoltán (KAM) - A változás mint idegenség

10.30-10.45 - Jakab Judit (Debreceni Egyetem) - Idegenszerűség kezelése iskolai környezetben

10.45-11.00 - Gergely Orsolya (Sapientia EMTE, Csíkszereda) - "The Beautiful Stranger" About Teenagers' Role Models

11.00-11.20 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 – kávészünet

11.40-11.55 - Biró A. Zoltán (Sapientia EMTE, Csíkszereda, KAM) - Az eltávolítás nyelvi manőverei

11.55-12.10 - Silló Ágota (Debreceni Egyetem) - Külföldi önkéntesek, mint idegenek a székely társadalomban

12.10-12.25 - Bodó Julianna (Sapientia EMTE, Csíkszereda, KAM) - Otthon és idegenben. Az idegenség technikáinak mûködése a székelyföldi munkamigráció folyamatában

12.25-12.40 - Vita/Discuții/Discussion

 

IRODALOM/LITERATURE/LITERATURĂ                             

room/camera 221 terem

Pap Levente

10.00-10.15 - Fejes Richárd (ELTE, Budapest): Idegenség és az unheimlich tapasztalata Danielewski House of Leaves című regényében

10.15-10.30 - Csata Adél (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Gyarmathi Sámuel és Bethlen Elek koppenhágai útja

10.30-10.45 - Gregor Lilla (ELTE) Határátlépések Bodor Ádám (szöveg) világában

10.45-11.00 - Vallasek Júlia (Babes-Bolyai University, Cluj Napoca): The Use of a Miracle

11.00-11.20 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 - kávészünet

 

INTERDISZCIPLINÁRIS SZEKCIÓ/INTERDISCIPLINARY SECTION/SECȚIE INTERDISCIPLINARĂ

room/camera 233 terem

Hubbes László Attila

10.00-10.15 - Fejes János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) Strangers of Popular Culture – The Verbal and Pictorial Aesthetics of Mythological Metal Music

10.15-10.30 - Gavrila Ana Maria (Center for American Studies, University of Bucharest) - Holocaust Representation and Graphical Strangeness in Art Spiegelman’s MAUS, A Survivor’s Story

10.30-10.45 - Rafal Smoczynski (Polish Academy of Sciences) - Constructing a stranger in ritual abuse panic

10.45-11.00 - Hubbes László Attila (Sapientia EMTE, Csíkszereda) - Apocalyptic Aspects of Aliens. Visual and Narrative Representations of Aliens in New National Mythologies in the Digital Media

11.00-11.20 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 - kávészünet

 

ANTROPOLÓGIA/ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIE   

room/camera 234 terem

Tamás Ildikó

10.00-10.15 - Turós Margaréta (Kontyfa Gimnázium, PR Herald") - Emigrációs kérdőjelek az Erdélyből Magyarországra áttelepült, középkorú értelmiségiek jelenlegi identitásával kapcsolatban

10.15-10.30 - Pop Zsuzsa Ágnes (BBTE, Kolozsvár) - Az idegenség témája a (várossal [Kolozsvárral] szembesült) székiek narratíváiban

10.30-10.45 - Tamás Ildikó (MTA BTK, Néprajzi Tudományintézet) - A sarkvidéki számik az idegenkedés és az egzotikum iránti vonzódás diskurzusaiban

10.45-11.00 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 - kávészünet

 

Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Eseménynaptár

2021. július

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031