Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás gazdasági szakos hallgatók számára

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány kiterjeszti a kiválósági ösztöndíjprogramját a Kárpát-medencei régiókra. A kiválósági ösztöndíjprogram célja a hallgatói aktivitás ösztönzése és növelése a tanulmányi, tudományos, illetve a közéleti szerepvállalás terén.

PALLAS ATHÉNÉ KIVÁLÓSÁGI  ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018/2019 tanév második  és a 2019/2020-as tanév első félévére.

A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram keretén belül lehetőség van gazdaságtudományi képzési területen tanuló 15 alap- és 5 mesterszakos egyetemi hallgató számára ösztöndíjat biztosítani 10 hónapon (azaz két féléven) keresztül. A havi ösztöndíj értéke egységesen 30.000 Ft/hó/fő összegnek megfelelő lej.

 

Pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikusan és személyesen is be lehet nyújtani. Az elektronikus pályázatot a padeosztondij@uni.sapientia.ro címre kell küldeni.

A pályázatok személyes benyújtásának helye: Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar, Dékáni Hivatal 114/B iroda.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 3., péntek 14 óra.

 

Határidőn túl a pályázatok befogadása nem lehetséges. Formai hiánypótlásra (pl. kötelező igazoló dokumentumok benyújtására) is csak a határidő lejártáig van lehetőség. A formai szempontból nem megfelelő pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. pályázati adatlap;
 2. adatkezelési nyilatkozat;
 3. a Tanulmányi Titkárság által kiállított igazolás az elért tanulmányi eredményekről, amely a pályázati kiírást megelőző (2017/2018-as) tanév 2 lezárt félévérevonatkozik;
 4. tudományos tevékenységet igazoló oklevelek másolatai, kutatási projektekben való részvételt igazoló dokumentumok- a pályázati kiírást megelőző tanévrevonatkozóan;
 5. közéleti tevékenységet igazoló dokumentumok és igazolások (pl. hallgatói szervezetekben végzett tevékenység igazolása, szervezeti tagság igazolása, rendezvényszervezés, egyesületi igazolás) a pályázati kiírást megelőző tanévre vonatkozóan.

Megjegyzés:

Elektronikus benyújtás esetén minden igazoló dokumentum,  oklevél  hiteles másolatát kell beszkennelni és elküldeni a többi dokumentummal együtt.  A pályázó hallgató hitelesíti a másolatokat azáltal, hogy ráírja a másolatra, hogy „Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.”  Ezt követően felírja a saját nevét és a dátumot, majd aláírja. 

 

Pályázati feltételek

Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram szabályzata által meghatározott feltételek alapján a Sapientia EMTE azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói pályázhatnak, akik:

 1. Az alábbi gazdaságtudományi szakok egyikén folytatjáktanulmányaikat:
 2. alapképzés: Agrár- és élelmiszeripari gazdaság, Általános közgazdaság, Gazdasági informatika, Könyvelés és gazdálkodási informatika,Marketing.
 3. mesterképzés: Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy, Vezetés ésszervezés.
 4. A 2017-2018-as tanév mindkét félévében elérték a minimum 30 kreditszám összeget a kötelező és kötelezően választandótárgyakból.
 5. Az opcionális tárgyak figyelembe vétele az ösztöndíjátlag megállapításakor a tanterv által előírt kreditszám erejéig történik, tehát több opcionális tárgy felvétele esetén az így teljesített plusz kreditszám fakultatív tárgyként kerülelszámolásra.
 6. A kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk legalább7,00-es.
 7. Amennyiben a hallgató a 2018/2019-es tanév végén befejezi tanulmányait az alapképzési szakon, csak abban az esetben jogosult ösztöndíjra a 2019/2020-as tanév első félévében, ha tanulmányait az ösztöndíjprogram által támogatott gazdaságtudományi mesterképzési szakokonfolytatja.

 

A beérkezett pályázatok értékelésének kritériumrendszere

A beérkezett pályázatok értékelését egy külön erre a célra létrehozott Kiválósági Ösztöndíj-bizottság végzi. A bizottság öt tagú, elnökét is beleértve. Ezen felül az ösztöndíjbizottságban

a Támogató képviselője szavazati joggal bíró külső tagként vesz részt

A beérkezett pályázatok értékelésekor a bíráló bizottság 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), és 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.

A pályázók által elérhető pontszám számítási  módjának részletes ismertetése a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj szabályzatában található meg.

Eseménynaptár

2019. szeptember

KeSzCsSzVa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30