Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás: HKA Tehetség Program

Ösztöndíj támogatás a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására (2016/2017. tanév).

A Háromszéki Közösségi Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő kiemelkedőentehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására. A program alapját a Székelyföldi Tehetségalap biztosítja, amely a HKA kezdeményezésére jött létre 2015-ben háromszéki vállalkozók és neves közéleti személyiségek adakozásából. Az alapot a HKA kezeli, a pályázati program bonyolításával a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsot bízza meg.

II. A pályázat célja

Pénzbeli segítségnyújtás a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6-20 éves korosztályhoz tartozó, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén tanulmányaikat zavartalanabbul tudják folytatni.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Székelyföldön: 60.000 lej, amelyet a Háromszéki Közösségi Alapítvány által 2015-ben alapított Székelyföldi Tehetségalap biztosít, háromszéki vállalkozók, neves közéleti személyiségek közreműködésével.

 

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája

Az ösztöndíj mértéke 1000 lej/fő a 2016/2017. tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, saját vagy a szülő/ gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

 

V. Támogatási időszak

Támogatás folyósításának várható időpontja: 2016. november – december.

 

VI. A várható ösztöndíjak száma: 60 ösztöndíj, a HKA a program bonyolításával az SzTT –t bízza meg.

 

VII. Pályázók köre

A pályázatot Hargita, Kovászna vagy Maros megyei lakhelyű, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő 6-20 éves korosztályhoz tartozó, kiemelkedően tehetséges szociálisan hátrányos helyzetű gyermek és fiatal, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

 

VIII. A pályázat feltételei

Pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:

a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2015/2016-os tanévben,

b./ megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2015/2016-as tanévben,

c./ aTehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

nagycsaládban él, árva vagy félárva, a szülő egyedülálló, valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, szülő tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, illetve egyéb, olyan igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó vagy iskolája hamis adatot közölt – az ösztöndíj-folyósítás azonnali leállítása mellett –, az intézmény további pályázásból történő kizárását vonhatja maga után.   

 

IX. A pályázat formai követelményei

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti és egy másolati példányban:

  1. Pályázati adatlap
  2. 2016/2017-es tanév iskolalátogatási vagy egyetemi igazolása. Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
  3. 2015/2016-os tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) hitelesített fénymásolata. A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
  4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek, vagy egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolata.
  5. Adott esetben: Tehetségpont igazolása, ajánlása. A Tehetségpont igazolása, ajánlása részletesen mutassa be a pályázó tanuló eddigi eredményeit és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások, dokumentumok fénymásolatait.
  6. Az iskola igazgatója/egyetem dékánja vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök/egyetemi tanár által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet). A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak.
  7. A pályázó tanuló/hallgató és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának fénymásolata. (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)
  8. A pályázó tanuló/hallgató szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):  munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;  az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
  9. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.

 

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:

-          nem felel meg a pályázati kiírásnak,

-          a pályázat során valótlan adatot közöl,

-          határidőn túl kerül benyújtásra,

-          az adatlap kitöltése hiányos,

-          mellékletek hiányoznak.

 

X. A pályázat benyújtásának határideje*:2016. október 24.

* postabélyegző dátuma. A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatot postai úton egy példányban az alábbi postacímre szükséges elküldeni:

 

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc)
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

Figyelem! A pályázati űrlapot az 1. sz. melléklettel együtt a sztt@tehetsegpont.ro címre elektrónikusan is el kell küldeni.

 

XII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatokat a Székelyföldi Tehetségalap alapító tagjai és a HKA kuratóriumi tagjai értékelik, az eredményeket a HKA 2016. október 31-ig nyilvánosan közzé teszi.

 

XIII. Szerződéskötés

Döntést követően a pályázat kiírói a támogatott ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg.

 

XIV. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2017. június 15.

A pályázat kiírói a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.

 

XV. További információk

A pályázati csomag letölthető a HKA honlapjáról: www.hka.ro

 

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács

Személyesen: Rózsa Annamária

Telefonon: 0267 351 959

E-mailen: sztt@tehetsegpont.ro

Eseménynaptár

2019. május

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031