Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás: Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételre, a 2016/2017-os tanév második félévében.

1. A pályázat általános célja:

a magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.

Jelen pályázati felhívás célja 

a hallgatók egy félévre (5 hónap), valamint 1 hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2016/2017-es tanév II. félévében, az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben. Ezek jegyzéke jelen felhívás mellékletét képezi. A Sapientia EMTE a teljes szemeszteres részképzésekben részt vevő hallgatók partneregyetemen végzett tanulmányait (tantárgyak elismerése, tanegységek /kreditek/ beszámítása), a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Sapientia EMTE hallgatói mobilitási szabályzata vonatkozó előírásainak megfelelően elismeri, a partner intézmény által kibocsátott igazolásoknak megfelelően. A teljes féléves részképzési lehetőséget elnyert hallgatóknak vállalniuk kell minimum 15 kredit megszerzését a partnerintézmény keretében.

2. A pályázattal elnyerhető támogatás

• A 2016/2017-es tanévben elnyerhető támogatás összege havi 150.000 Ft ösztöndíj és esetenként a tandíjtérítés, a partnerintézménnyel megkötött megállapodás szerint. A támogatás folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást megelőzően, 20%-a pedig az elszámolást követően.

• A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni, ide értve a képzési, az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket.

• Amennyiben valamely partnerintézménnyel megkötött megállapodás egyéni tandíjbefizetést ír elő, a hallgató a tandíjnak megfelelő összeget is ösztöndíj formájában kapja kézhez, és a bizonylatolt tandíjbefizetési kötelezettség őt terheli. Ellenkező esetben a tandíjbefizetés intézményi szinten kerül rendezésre.

3. Pályázati feltételek

• A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet:

• aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint;

• akinek a tervezett részképzési program beilleszkedik a tantervébe;

• aki eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

• 1 hónapos részképzés esetén a hallgató köteles egyénileg beszerezni a fogadóintézmény által kiállított befogadó levelet, amit a szerződéskötés időpontjáig kell benyújtania a kari Erasmus koordinátorhoz.

• Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Makovecz ösztöndíjra.

• Nem pályázhatnak a 2016/2017 tanévben újra beiratkozott hallgatók.

• Azon partneregyetemeken megvalósuló részképzésre lehet pályázni, amelyekkel a hallgató szakja szerinti tudományterületre vonatkozóan egyetemünknek van intézményközi megállapodása (ezek jegyzéke itt található).

• A pályázatokat a kari Erasmus Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

• A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a Sapientia EMTE-vel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok: 

1. Pályázati űrlap. A formanyomtatvány letölthető innen, elektronikusan kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. A tanulmányi mobilitáshoz választható felsőoktatási intézmények listája itt található.

2. Szakkoordinátori ajánlólevél.

3. Érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is.

4. Curriculum Vitae – Europass formátumban (https://europass.cedefop.europa.eu/hu).

5. Motivációs levél – magyar nyelven.

6. opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

7. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati anyagot nyomtatott formában, egy példányban kell benyújtani a kar Erasmus koordinátorának. Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a pályázat további kari feltételeit (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszert, a kari Erasmus Bizottság személyi összetételét.

Jelentkezési határidő: 2016. december 22. csütörtök, déli 12:00 óra.

Jelentkezni a kari Erasmus koordinátoroknál lehet munkaidőben:

• Csíkszeredai Kar : Bors Hortenzia

• Kolozsvári Kar: Albert Katalin

• Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

Eseménynaptár

2019. szeptember

KeSzCsSzVa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30