Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati kiírás: ösztöndíj a 2015/2016-os tanévben államvizsgázók támogatására

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, 2013-ban elindította az államvizsgázó Hargita megyei hallgatókat támogató ösztöndíjprogramját, amelyet a 2015–2016-os tanévben is meghirdetünk. Ennek célja a hallgatók ösztönzése jó teljesítményük növelésére, szaktudásuk fejlesztésére.

A pályázaton olyan államvizsga-dolgozatokkal lehet indulni, amelyek Hargita megye területén hasznosíthatók, továbbvihetők, kiterjeszthetők megyei szintre. Ennek megfelelően a pályázatnak Hargita megyében végzett kutatást kell magában foglalnia. Az elkészült diplomamunkákat 2016. május 30-ig elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani.
 
A nyertes pályázók dolgozatukat egy szakmai konferencián mutathatják be, amire a kész államvizsga-dolgozat leadása után kerül sor.
 
A pályázat kiírója: Hargita Megyéért Egyesület és Hargita Megye Tanácsa
 
Célcsoport: olyan diákok pályázhatnak, akik Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkeznek, romániai egyetemen, nappali alapképzésen utolsó éves hallgatók, tanulmányi eredményük kiemelkedő, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben élnek.
Az ösztöndíjat legtöbb 20 személy számára biztosítjuk.
A támogatás összege: 250 lej/hónap/fő 5 hónapon keresztül.
 
Pályázati feltételek:
 
- Hargita megyei állandó lakhely;
- a 2015–2016-os tanévben bejegyzett utolsó éves egyetemi hallgató, aki romániai felsőoktatásban, nappali alapképzésen vesz részt;
- a 2015–2016-os tanévben készíti el diplomamunkáját;
- a témában elért kiváló eredmények;
- Hargita megyében végzett kutatás;
- a kutatás eredménye a közigazgatásban hasznosítható legyen;
- településszintű, valamint kistérségre vonatkozó kutatásokat egyaránt elfogadunk – mindkét esetben kérjük a kutatási tervben
megindokolni a kutatás hasznosíthatóságát lokális, regionális és megyei szinten egyaránt;
- előnyt jelent az innovatív jelleg;
- szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): az egy főre eső nettó jövedelem a családban kisebb, mint 600 lej/fő;
- tanulmányi eredmények: a pályázó előző évi tanulmányi átlaga eléri a 8,00-at, vagy a fölötti.
Megjegyzés: a fenti kritériumok kizáró jellegűek.
 
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 igazolást a hallgatói jogviszonyról;
 önéletrajzot;
 a személyazonossági igazolvány másolatát;
 kézzel írott ajánlást a kutatást vezető tanártól;
 szociális helyzetet igazoló dokumentumokat:
 
1. Minden esetben szükséges: 1. az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; 2. munka nélküli szülők esetében / háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4. elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: a halotti anyakönyvi kivonat másolata, az özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
3. Testvérek száma: 1. Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott
testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik, vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.
 egyetemi igazolást az előző évi tanulmányi átlagról;
 a kutatási tervet nyomtatott formában (amelyet elektronikusan, .pdf formátumban is el kell küldeni);
 a kutatási terv vezetői összefoglalóját (max. 4000 karakter);
 a témavezető legtöbb egyoldalas szakmai ajánlását, amely a kutatási terv egyéni, eredeti jellegét igazolja, és térségi hasznosíthatóságát jelzi.
 
Egyéb információk:
A kutatás kivitelezésében a Hargita Megye Tanácsa által birtokolt információk, dokumentumok szabadon felhasználhatók, valamint más nem anyagi jellegű támogatást is biztosíthatunk a kutatói munkához.
Gyakornoki programunk a kutatás idején is igénybe vehető.
A pályázati anyaghoz csatolni lehet további dokumentumokat, amelyeket a pályázó fontosnak tart.
Pályázati határidő: 2016. március 10. (a postai bélyegző dátuma).
Eredményhirdetés: 2016. március
A diplomadolgozat leadási határideje (nyomtatott és elektronikus formában): 2016. május 30.
 
A pályázati anyagot, kérjük, az alábbi postai címre küldjék:
Hargita Megyéért Egyesület
Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.
530140, Hargita megye.

Eseménynaptár

2019. május

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031