Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

„Szabadságom az írás” - az esszéverseny első fordulójának kiértékelése

A vetélkedő első szakasza interneten zajlott, az esszéket jeligével ellátott dokumentumban juttatták el a versenyzők a Humántudományok Tanszék titkárságának e-mail címére.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Humántudományok Intézete „Szabadságom az írás” címmel második alkalommal hirdette meg magyar nyelvű esszéíró versenyét középiskolák 11-12. osztályos tanulói számára a 2012/2013-as tanévben. A verseny célja, hogy az irodalom iránt érdeklődő, az esszét mint kreatív írásgyakorlatot kihívásnak tekintő középiskolás diákok számára megmutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson.

Az esszéfeladat a következő volt:

Gyakran vetődik fel a kérdés manapság, hogy mit jelent, mit érdemes olvasni. Mit, hogyan és mikor olvasunk? Miért olvasunk: azért, mert kell, vagy azért, mert mi választjuk? Mi képvisel számunkra értéket és mi jelent élvezetet, elválik vagy egybeesik a kettő? Van-e rivalizáció magas és populáris irodalom között? Melyik mű érdemesülne a Nagy Könyv titulusra, és miért?
A fenti és hasonló kérdésekből kiindulva, írj esszét a következő címmel:

Háború és béke vagy Harry Potter?

A vetélkedő első szakasza interneten zajlott, az esszéket jeligével ellátott dokumentumban juttatták el a versenyzők a Humántudományok Tanszék titkárságának e-mail címére. A brassói Áprily Lajos Főgimnáziumból, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Elméleti Líceumból valamint a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumból futottak be írások. Az esszék értékelésében a következő szempontokat vettük figyelembe: a téma rendszerezett, árnyalt kifejtése; tartalmi gazdagság, példaanyag, hivatkozások; a felsorakoztatott érvek minősége; a megközelítés egyedisége, eredetisége; nyelvhelyesség; helyesírás; mindegyikre maximálisan 10 pontot lehetett kapni, összesen 60 pontot lehetett maximálisan összegyűjteni.
Esszét írni nem könnyű feladat, a műfaj olvasottságot, tájékozottságot, véleményformálást, állásfoglalást, eredetiséget és nem utolsó sorban nagyfokú kreativitást, nyelvi leleményességet kíván szerzőjétől. A kérdésfelvetés meggondolkodtató, hiszen nemcsak könyvek között, hanem egyben értékrendek, társadalmi jelenségek, generációs és kulturális különbségek világában kell eligazodnunk, és kialakítanunk a magunk látásmódját, értékpreferenciáit. A beérkezett pályamunkák kereső szövegek – nem a kész válaszok felől érkeznek, azt tanúsítják, hogy a szerzőkben az értékrendek alakulóban vannak, tektonikus lemezekhez hasonlóan helyezkednek. Van határozott állásfoglalás a Háború és béke és az általa képviselt magas irodalom mellett, van állásfoglalás amellett, hogy az olvasás élménye és tapasztalata felülírja annak a fontosságát, hogy mit olvasunk, lényeg, hogy olvassunk. Egyaránt hangot kap az írásokban az olvasás létgazdagító élménye feletti öröm és az irodalom sorsa feletti aggódás. Egyes szövegekben kiéleződik a magas irodalom és a szórakoztató irodalom közti ellentét, másokban árnyalódik, vagy éppen a komplementaritás elve hangsúlyozódik. De az éppen megfogalmazott állásponton túlmenően, mindegyik esszéből kitűnik, hogy a szerzőjét foglalkoztatja az olvasás kérdése, a felsorakoztatott érvek és meglátások mögött saját olvasói élmények és tapasztalatok bontakoznak ki.

Íme néhány kiragadott gondolat a beérkezett munkákból: „A jelen kor elvárásait tekintve nehéz eldönteni, hogy mi állja meg a helyét és mi nem. Lassan már azt sem tudjuk mit várunk. Minél többet kapunk, minél több inger ér minket, annál több kell szükségszerűen, és minél részletesebben elénk tárnak egy képzeletbeli világot, mi annál inkább kíváncsivá válunk, annál többet akarunk tudni az ismeretlenről. Ennek a megismerésére az egyik legjobb módszer az irodalom, legyen szó szépirodalomról, vagy populáris irodalomról, mert mégis csak a feladata: a szórakoztatás, és az olvasásélmény maga. Ezért van az, hogy napjainkban a 'szépirodalom' és 'populáris irodalom' közötti megkülönböztetés egyre inkább értelmét veszti (...)” (Jelige: borziborz); „A kultúra megszűnt egy nép, egy földrajzi egység sajátja lenni, egyetlen birodalomé, amellyel együtt virágzik és pusztul. Mindent, amit ma tudunk, az egész világ, az egész emberiség tudja. Látszólag a könyvnyomtatás, fordítás-irodalom és közlekedés kérdése ez csupán, valójában azonban sokkal mélyebb változásra, a kultúra lényegi átformálódására világít rá.” (Jelige: Kulcs); „Az olvasásban az a legjobb, hogy bármit, bárhogyan és bármikor olvasni tudunk. A Háború és békét, a Harry Pottert egyaránt. Zenét hallgatva, egy kis teraszon üldögélve, vagy akár kedvenc csokoládénkat majszolva. Akkor is olvashatunk, ha éppen jó vagy ha éppen rossz a kedvünk, ha életünk legfontosabb döntése előtt állunk, ha azt gondoljuk, hogy földi létünknek már nincs értelme, vagy, ha újabb siker aranyozza be életünket. Ilyenkor mintha egy belső ösztön bátorítana arra, hogy olvassunk. Hisz van-e ennél szebb dolog az életben, mint félretenni kisebb-nagyobb gondjainkat vagy akár pillanatnyi örömünket, boldogságunkat is azért, hogy megismerkedjünk más emberek történeteivel?” (Jelige: Szabadság); „Fontos mégis megemlíteni, hogy a kétféle olvasmány nem zárja ki egymást. Bárkinek, aki szívesen olvas, jól esik ha néha-néha a keze ügyébe kerül valami, ami nem föltétlenül világirodalmi szintű érték, de érdekes elbeszélői fortélyokkal, történetkezeléssel, leírásokkal és/vagy szereplőkkel rendelkezik. Nem szabad túl konzervatívoknak se lennünk, hanem a középutat, a köztes megoldást és az egyensúlyt kell keresnünk a különböző könyvek és értékek között tájékozódva.” (Jelige: Mimóza).

Az esszéverseny első fordulójának nyertesei és pontszámaik:

Jelige

A téma rendszerezett, árnyalt kifejtése

Tartalmi gazdagság, példaanyag, hivatkozások

A felsorakoztatott érvek minősége

A megközelítés egyedisége, eredetisége

Nyelv-helyesség

Helyesírás

Elért pontszám

borziborz

9

8

9

9

9

9

53

Kulcs

8

9

9

9

8

9

52

Szabadság

9

9

8

8

8

9

51

Mimóza

9

8

7

9

8

9

50

Az első forduló nyerteseinek szívből gratulálunk, és szeretettel várjuk a döntőre, amelyre 2013. március 2-án, szombaton  kerül sor a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai székhelyén, ahol helyszíni esszéírás lesz a feladat. A döntővel kapcsolatos tudnivalókról e-mailben tájékoztatást küldünk.
Köszönjük a diákoknak a részvételt, tanáraiknak pedig az ösztönzést!

A szervezők nevében,
Pieldner Judit
 

Eseménynaptár

2019. május

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031