Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea Ciuc – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Program de master /

Economie aplicată și finanțe MSc

Număr locuri: 20 fără taxă/10 cu taxă

Domeniul de masterat: Economie

Specializarea: Economie aplicată și finanțe

Titlul absolventului: Masterat în ştiinţe economice

Durata studiilor: 2 ani

Forma de învăţământ: zi

Limba de studiu: maghiară

 

MISIUNEA SPECIALIZĂRII

Misiunea didactică: formarea unor economişti competitivi pe piața muncii, capabili să-şi construiască şi dezvolte propria carieră profesională sau de cercetare în domeniu, să-și contribuie la procesul de revigorare şi dezvoltare economică.

Misiunea de cercetare: programul de studiu de masterat se încadrează în strategia de dezvoltare și de cercetare pe termen lung a Universității,

personalul de cercetare va desfăşura activităţi de cercetare şi proiectare în diferite domenii a aplicării relațiilor, legilor și metodologiei științei economice în știința afacerilor, și în domeniul finanțelor. Se va facilita participarea profesorilor şi studenţilor la diferite programe de cercetare naționale și internaţionale.

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE ÎN DOMENIUL ECONOMIE

Obiectivul general al programului de master este reprezentat de aprofundarea cunoștințelor dobândite în ciclul de licență în domeniul economic și financiar, totodată ajută la formarea unor specialiști în domeniul economic și financiar, capabili să evolueze cu succes în poziții de conducere din acest domeniu sau să continue cercetarea în cadrul studiilor doctorale.

a.) Competenţe profesionale:

−     înţelegerea necesităţii de a învăţa pe tot parcursul vieţii (life-long learning);

−     familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul economiei și a finanțelor;

−     abilităţi superioare de cercetare independentă;

−     evaluarea critică a rezultatelor unor cercetări noi.

−     cunoaşterea, înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul economiei;

−     capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi;

−     abilitatea de a identifica, formula și rezolva problemele.

 

b.) Competenţe transversale:

- elaborarea analizei economico-financiare în vederea fundamentării deciziilor, strategiilor și programelor în domeniul economiei

- elaborarea și coordonarea de proiecte profesionale și de cercetare în domeniul economiei aplicată

 

Funcţii (ocupaţii) posibile:

Manager financiar (121125), Manager relaţii financiare (121126), Manager relaţii financiare externe (121126), Controlor revizor financiar (121127), Șef birou financiar (121128), Șef birou analize economice (121130), Consilier financiar-bancar (241203), Consilier financiar-bancar (241204), Expert financiar-bancar, (241205), Economist bancă (241502); Consilier/expert/inspector/referent/economist în management (244101); Consilier/expert/inspector/referent/economist în economiegenerală(244102); Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului (244103); Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing (244104); Consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale (244105); Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (244106); Cercetător economist în economia generală (258105); Asistent de cercetare economist în economia generală (258106);

 

ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

Flexibilizarea programului de studiu este asigurată prin discipline opţionale.

-   Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrele I, II,III, IV şi sunt grupate îndiscipline opţionale, care completează specializarea studentului.

-   Alegerea disciplinelor se face de către masteranzi, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele opţionale.

-  Se poate opta pentru una sau alta dintre disciplinele opționale.

-  La cererea studenţilor, se pot organiza mai multe pachete de discipline, în regim cu taxă.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat se realizează în conformitate cu Regulamentul propriu al universității. Concursul de admitere la studii universitare de masterat conţine:

- probă orală - interviu de motivaţie (max. 50 de puncte)

- puncte obţinute pe baza calificativului diplomei de licenţă (max. 50 de puncte)

Se pot înscrie la admitere acei candidaţi care:

-  au absolvit o facultate în domeniul ştiinţelor economice;

-  au absolvit o facultate în alte domenii, dar pe parcursul studiilor au acumulat minim 30 de credite din discipline de tip economic după criteriile predefinite sau i-a angajamentul că în primul an de studiu va îndeplinii această condiție în programele BsC a universității.

Punctajul maxim ce se poate obține este de 100 de puncte.

 

CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER

Condiţiile de susţinere a examenului de disertaţie sunt prezentate în Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobat de Senatul Universităţii. Conform acestui regulament prezentarea la examenul de disertaţie este condiţionată de promovarea tuturor disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ. Examenul de disertaţie trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.

Prezentarea la examenul de disertaţie este condiţionată de parcurgerea integrală a planului de învăţământ în structura sa de bază. În urma parcurgerii celor doi ani de studiu și a obținerii celor 120 de credite

Calendar de evenimente

decembrie 2021

LuMaMiJoViDu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031