Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea Ciuc – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Program de master /

Leadership și management în economia agrară

Număr locuri: 20 fără taxă/ 10 cu taxă

MISIUNEA SPECIALIZĂRII

Misiunea didactică: specialistul care va obține diploma de master Leadership și management în economia agrară, va avea o competență în domeniul științei economice cu aplicarea a noilor metode și curente de leadership și management în economia agrară.

Misiunea de cercetare: în urma competenţelor dobândite şi prin însușirea ale celor mai noi concepte din domeniu, masteranzii vor avea competenţa superioară de a derula și activităţi de cercetare şi proiectare în domeniul politicilor economice naţionale şi internaţionale şi care vor fi valorificate prin publicaţii, contracte, expertize, consultanţă sau prin alte modalităţi. Se propune familiarizarea studenţilor cu munca de cercetare, antrenându-i în munca cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi invitându-i pe cei mai buni la programele de cercetare ale cadrelor didactice. Se va facilita participarea profesorilor şi studenţilor la diferite programe de cercetare internaţionale.

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE ÎN DOMENIUL ECONOMIE GENERALĂ

Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare, structurate pe cele trei dimensiuni, prezentate sintetic mai jos şi detaliat în programele de formare ale modulelor/disciplinelor din planul de învăţământ:

 

a.) Competenţe profesionale:

Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesională:

Definirea cerinţelor:

 • Familiarizarea cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul economiei
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a mijloacelor clasice și moderne de documentare ştiinţifică
 • Cunoaşterea limbajului ştiinţific dindomeniu și abilitatea de a comunica în formă scrisă si orală cu membrii unei echipe interdisciplinare

 

Cerinţe privind utilizarea cunoştinţelor de baza pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.

Definirea cerinţelor:

 • Explicarea şi interpretarea conceptelor economice la nivel micro si macroeconomic
 • Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea şi interpretarea lor in situaţii economice concrete
 • Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice
 • Reglarea, organizarea, sprijinirea politicilor şi măsurilor la nivel micro si macroeconomic
 • Explicarea şi interpretarea comportamentului responsabil

 

Cerinţe privind aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistentă calificată.

Definirea cerinţelor:

 • Capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute
 • Abilitatea de a identifica, formula și rezolva problemele
 • Formularea de ipoteze şi explicaţii privind comportamentul economic al firmei
 • Integrarea, extinderea,extrapolarea principiilor şi metodelor de baza pentru rezolvarea de probleme specifice
 • Aplicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro şi macroeconomic
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de localizare a tipurilor de risc specific iniţierii şi derulării activităţilor economice

 

Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii.

Definirea cerinţelor:

 • Analiza comparativă conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
 • Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unui evaluări obiective şi calitative
 • Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate activităţii profesionale
 • Evaluarea critic-constructivă a diferitelor măsuri şi politici la nivel micro şi macroeconomic
 • Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor acestora
 • Abilităţi superioare de cercetare independentă
 • Evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări

 

Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Definirea cerinţelor:

 • Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu
 • Elaborarea de rapoarte economice şi de comunicare în organizaţii pe baza prelucrării informaţiilor existente
 • Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru soluţiile identificate
 • Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor economice
 • Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice ale acestora
 • Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei:
 • Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode consacrate în domeniu
 • Elaborarea unui proiect de cercetare economică
 • Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă
 • Realizarea unei analize diagnostic
 • Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau derulării activităţilor economice

 

b.) Competenţe transversale:

Definirea cerinţelor:

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată:

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate:

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată.

Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională:

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională

 

Funcţii (ocupaţii) posibile:

Consultant în management (263107), Specialist în dezvoltare organizațională (242322), Director resurse umane (112033), Manager (112029), Conducători de unității din domeniul comerțului (1420), Directori generali, directori executiv şi asimilaţi (1120), Analişti de management şi organizare (2421), Manager proiect (242101), Manager general (112028), Consilier/expert/inspector/referent/economist în management (263101), Asistent de cercetare economist in management (263113), Cercetător economist in management (263112), Analişti de management şi organizare (2421), Cercetător economist in economie agroalimentara (263118).

Fișele disciplinelor

Orar

Planul învățământ

 

Calendar de evenimente

octombrie 2021

LuMaMiJoViDu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031