A könyvtárról

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
A könyvtárról

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kari Könyvtára 2001 óta működik. Jellegét tekintve felsőoktatási szakkönyvtár, alapvető feladata az Egyetem oktató-nevelő és tudományos munkájának segítése. Ez határozza meg a gyűjteményszervezés és a könyvtári környezet kialakításának alapvető kritériumait.

A Könyvtár állománya folyamatosan gyarapszik a vásárlásoknak és adományozásoknak köszönhetően. Az adományok között különös értéket képviselnek jeles személyiségek könyvhagyatékai: Sükösd Mihály, Fábián Ernő, Jákli István, Szent-Györgyi Mária, Andre Kosztolany, Vofkori László, Andorka Rudolf, Köpeczi Béla és mások hagyatékai. 

Az elmúlt évek alapozó munkájának eredményeként jelenleg mintegy 60000 dokumentum (könyv, CD stb.) áll az olvasók rendelkezésére. A Könyvtár gyűjteménye tematikus csoportokban, nagyrészt szabadpolcos rendszerben van elhelyezve. A tájékozódást naprakész online katalógus biztosítja, amely a dokumentumok keresése mellett az olvasóknak lehetőséget nyújt a kölcsönzési idő meghosszabbítására, a kölcsönözni kívánt dokumentumok előjegyzésére stb.

Az információszerzést és kutatást elektronikus adatbázisok segítik (részletek az ajánlóban), amelyeken keresztül a mai tudományosság élvonalába tartozó tudományos tartalmak ezrei érhetők el a világ minden tájáról.

A könyvtár működésére és használatára vonatkozó részletes szabályokat, ismereteket a Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

 

Hírek
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign