Magunkról

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Magunkról

A Csíkszeredai Kar a regionális vonzáskörzet igényeihez igazodó, a jövő színvonalának megfelelő és az Unióba tömörülő Európa értékeit közvetítő felsőoktatási intézményrendszer részévé kíván válni. Kiemelt célja, hogy olyan regionális oktatási helyszínné váljon, amely meg tud felelni az európai felsőfokú képzés előtt álló minőségi és funkcióváltási kihívásoknak, a tudástársadalomban kialakuló intézményi szerepkörnek. Ezzel egyenrangú feladatnak tekinti azt, hogy a csíkszeredai képzési helyszínt stratégiaszinten és a mindennapi gyakorlati munkában tartósan összekapcsolja azokkal a meghatározó térségi szereplőkkel, amelyek a térségfejlesztésben érdekeltek, s ezen összekapcsolás nyomán az Egyetem a térségi társadalmi-gazdasági modernizáció egyik legfontosabb motorjává váljon.

 

A karon folyó gazdaságtudományi képzés célja a gazdaságot kiépíteni és működtetni képes, jól felkészült, a nemzetközi piacon is versenyképes tudású közgazdászok képzése magyar nyelven. A kar által kínált közgazdászképzés olyan szakterületekre összpontosít, amelyek nemcsak a regionális és nemzeti munkaerőpiacon, hanem a nemzetközi szakmai mezőnyben is széles körű szakmai fejlődés és érvényesülés lehetőségét alapozzák meg. A szaktudás mellett a képesség és készségfejlesztés különös szerepet kap, hiszen ettől függ a végzősök szakmai érvényesülése. Ezt a célt szolgálja a széles körű menedzsmentoktatás, a kommunikációs készségfejlesztés, valamint az interdiszciplináris analitikus szakmai szemléletmód kialakítása és fejlesztése.

A Karon zajló mérnöki képzés – a nagyon színvonalas műszaki eszköztár, a tapasztalt oktatói testület és a szakterületen gyorsan előrehaladó fiatal oktatói csoport révén – esélyt kínál arra, hogy a térségben a színvonalas műszaki képzés végérvényesen meghonosodjon. A mérnöki szakokon zajló képzést nyolc oktatólaboratórium szolgálja, a kutatás pedig felszereltségét tekintve az országos élvonalba tartozó kutatólaboratórium-rendszerben zajlik. Jelenleg a Kar négy mérnöki szakon nyújt alapképzést, és egy szakon mesterképzést.

 

A humán képzési ág elsődleges célja a tanárképzés, amellyel a Székelyföld és Erdély magyar nyelvű iskoláinak román–angol szakos tanárhiányát igyekszik pótolni. Oktatói képzettségen kívül a végzősök fordítói, tolmácsi, színházak irodalmi titkári, lapszerkesztői, újságírói, levéltárosi állások betöltéséhez szükséges szakismereteket is szereznek a hároméves képzés során. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az itt végzett diákok megállják a helyüket ezeken a területeken.

A társadalomtudományi képzés erőteljes intézményi és személyi háttere, az oktatók széles körű szakmai kapcsolatrendszere, s nem utolsósorban a képzés sokszálú térségi beágyazottsága arra ad esélyt, hogy a végzett hallgatók nem csupán a fejlesztéspolitika területén, hanem a térségi elit megújulásának folyamatában is jelentős szerepet vállaljanak. Társadalomtudományi területen két alapképzési szakokon nyújtunk színvonalas oktatást, a 2013-2014-es tanévtől pedig egy mesteri szakkal bővült kínálatunk. A gyakorlatorientált képzést szolgálja a egyetem TV stúdiója, ahol elsősorban a Kommunikáció és PR szakosok szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat a szakma elsajátításához, ugyanakkor a hallgatóknak szervezett szakmai kirándulások, tanulmányutak, különböző tematikájú terepgyakorlatok.

 

A képzés jellegéből adódóan, a szakmai alapozás és a gyakorlati felkészítés mellett, nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a személyi kompetenciáknak a fejlesztésére is, amelyek a projektalapú társadalomban való helytállásra készítenek fel. A kar oktatói igen fontosnak tartják a gyakorlatorientált oktatást, valamint azt, hogy a diákok és az üzleti (jövendőbeli alkalmazói) szféra már az egyetemi évek alatt találkozzanak egymással.

 

 

Hírek
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign