Szociológia szak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Szociológia szak
Szociológia szak
Szociológia szak

A szak leírása

A szociológia az ember társas életével, a csoportokkal és a társadalommal foglalkozó tudomány. Azt tanulmányozza, ahogyan a társadalmi lét viselkedésünket, meggyőződéseinket és identitásunkat formálja. A szociológia talán legnagyobb érdeme, hogy segít megérteni önmagunkat és azt az állandóan változó társadalmat, amelyben élünk. 

A szociológia révén megtanuljuk, hogy kik és miért vagyunk, hogyan találjuk fel magunkat a társadalomban, melyek azok az alapvető szabályszerűségek, amelyek mindennapi létünket meghatározzák. A szociológiai képzettség, egyebek mellett, fejleszti a végzett etnikai, nemi, gazdasági és általában a társadalmi viszonyok megértésére irányuló készségeit. Ez a sajátos látásmód képessé teszi a szociológust arra, hogy objektívebben, racionálisabban tekintsen saját társadalmára, ezáltal is egy jobb elhelyezkedési lehetőséget biztosítva a társadalomban a számára. Ezen felül a csíkszeredai program egyik sajátossága a vidékfejlesztés szakirány. Hallgatóinknak alkalma nyílik elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot szerezni a társadalomkutatás, közösségfejlesztés, szociálpolitikák, pályázati forrásbevonás területén.

Végzetteink a társadalomtudományi kutatóműhelyek mellett a helyi, illetve megyei önkormányzati (pl. gyermekvédelmi, kulturális központ stb.) intézményeknél, civil szervezeteknél, valamint pályázatíró, stratégiakészítő, szaktanácsadó cégeknél helyezkedhetnek el. A Sapientián töltött évek alatt tanulmányi kirándulások, szakmai gyakorlatok segítik a potenciális munkáltatókkal történő kapcsolatteremtést és egy kezdeti szakmai tapasztalat megszerzését.

Neked ajánljuk, ha:

 • szeretnéd megérteni a mai – globalizált - világ működését, valamint az emberi csoportos viselkedést
 • szeretnéd fejleszteni az etnikai, nemi, gazdasági és általában a társadalmi viszonyok megértésére irányuló készségeidet
 • a jövőben szeretnél intézményeknél, civil szervezeteknél, valamint pályázatíró, stratégiakészítő, szaktanácsadó cégeknél elhelyezkedni

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • pályázatíró
 • fejlesztési tanácsadó
 • projektmenedzser
 • térségfejlesztési szakember
 • piackutató
 • szociológus szakreferens

Ezt tanulhatod:

 • projektírás és vidékfejlesztési politikák, közösségfejlesztés, környezetszociológia, társadalmi hálózatelemzés, szociálpszichológia, statisztika, kutatásmódszertan, a deviancia szociológiája, szervezetszociológia, gazdaságszociológia

Tudod-e, hogy...?

 • Főleg az első világháború előtt jellemzően a fiúgyerekeket öltöztették rózsaszínbe, a lányokat pedig kékbe.

Hasznos tudnivalók:

 • Beiratkozási időszak ONLINE: 2023. július 3-18.
 • Az eredmények kifüggesztése: 2023. július 21.
 • Az eredményesen felvételizettek beiratkozása: 2023. július 21-24. 
 • Beiratkozási díj: 50 RON

Mentesülnek a beiratkozási díj befizetése alól azon jelentkezők, akik esetében fennáll valamelyik az alábbi helyzetek közül:

 • Karunk által szervezett tanulmányi versenyek valamelyikén I. – III. helyezést érte el;
 • 25. életévüket be nem töltött árvák vagy félárvák;
 • Akik gyermekotthonban nevelkedtek;
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet;
 • Az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;
 • A Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

Amennyiben a jelentkező kimagasló eredményt ért el az alábbi felsorolt humán- és társadalomtudományi tantárgyversenyek egyikén, az a felvételin a maximális bejutási jeggyel lesz egyenértékű:

 • A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által középiskolásoknak szervezett, gazdasági, műszaki és társadalomtudományi tematikájú versenyek: CSI, Laborkukac, Pénzidomár, SapiTour, Venczel József Társadalomtudomány Vetélkedő I., II. és III. helyezettjei, valamint akik minimum 50 pontot összegyűjtöttek a Saπ Tehetségnapon;
 • Társadalomtudományi olimpiászok: lélektan, logika, szociológia, közgazdaságtan, filozófia;
 • Nyelv és irodalom olimpiászok: magyar, román, angol;
 • Innovative Minds (nemzetközi kreativitásverseny), Tinerii dezbat (országos vitaverseny)
 • TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) I., II. és III. helyezettjei, különdíjasai
 • TUDOK I., II. és III. helyezettjei, különdíjasai

Ez még érdekelhet:

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign