Fordító és tolmács mesterképzés

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Mesterképzés Fordító és tolmács mesterképzés
Helyek száma
12Tandíjmentes hely
4Költség-hozzájárulásos hely
Költség-hozzájárulás összege
500euró/év
Képzés időtartama
2év
A felvételi jegy összetétele
50%Írásbeli fordítás
50%Pályaalkalmassági interjú és szóbeli tolmácsolás
Beiratkozási időszak
2023. augusztus 28 - szeptember 5.
Fordító és tolmács mesterképzés
Fordító és tolmács mesterképzés
Fordító és tolmács mesterképzés

ŐSZI FELVÉTELI helyek száma

 •   3 tandíjmentes
 •   4 költség-hozzájárulásos

 

A mesteri képzés nyelve:

 • magyar
 • angol
 • román

Alapszakok, amelyek teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a mesterképzésbe való belépésnél

 • bölcsészet: magyar- angol, angol-magyar, román-angol, angol-román, magyar-román nyelv és irodalom szak
 • bölcsészet: Fordítástan és tolmácsképzés e három nyelv kombinációi

Képzés formája és időtartama:

 • nappali képzés (tömbösített forma)
 • a képzésben résztvevők februárban 2 hetet, májusban pedig 1 hetet a partner intézményben, Debrecenben töltenek

Mesterképzési szak célja:

 • Olyan szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a fordításban és tolmácskodásban megszerzett szaktudásukat az üzleti életben, a médiában, turizmusban, idegenforgalomban, diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatok területén, pályázati irodáknál, önkormányzatoknál, intézményeknél és alapítványoknál, interkulturális kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, általában véve a kulturális és üzleti életben hatékonyan és sikeresen alkalmazni tudják.
 • A képzés a hallgatókban interkulturális attitűdöt és toleranciát, nondiszkriminatív magatartás kialakulását és megerősödését célozza. Ugyanakkor képessé teszi őket arra, hogy a különböző kultúrák és nyelvek közötti összefüggéseket felismerjék, vizsgálják, elemezzék.
 • Fejleszti a hallgatók írás- és előadókészségét.
 • Megismerteti őket a multi-, a transz- és az interkulturalitás jelenségeivel bölcsészettudományi és traduktológiai megközelítésben, képessé téve őket arra, hogy felismerjék és elemezzék az interkulturális kapcsolatokat és optimalizálják az ezen kapcsolatok fenntartására és kibővítésére kidolgozott stratégiákat.
 • A mesteri képzés befejezése után a hallgatók folytathatják tanulmányaikat doktori-PhD programokban.

A képzés végkimenete:

 • fordító
 • tolmács
 • szóvivő
 • szerkesztő
 • rendezvényszervező
 • kulturális felelős
 • nyelvi tanácsadó

A végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretkörök bemutatása:

A mesteri programban ajánlott alapozó tantárgyak és ismeretkörök lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak arra, hogy a három nyelv, a nyelvészet és fordítástan, az interkulturális kommunikáció kérdéskörére fókuszáló tudományágakban elmélyítsék eddigi ismereteiket.

Főbb tárgyak:

 • fordításelmélet 
 • a fordítás- és tolmácsolástechnika – gyakorlat (magyar-román, román-magyar, magyar-angol, angol-magyar)
 • interkulturális kommunikáció
 • gazdaságtudományi és jogi alapismeretek

A felvételi jegy összetétele:

 1. Írásbeli fordítás román és angol nyelvből magyar nyelvre, valamint magyar nyelvből román és angol nyelvre – 50% (átmenő jegy: 5-ös);
 2. Pályaalkalmassági interjú és szóbeli tolmácsolás román és angol nyelvből magyar nyelvre, valamint magyar nyelvből román és angol nyelvre – 50%, jelenléti felvételi (átmenő jegy: 5-ös);

Nyelvvizsga bizonylat azokanak a jelentkezőknek szükséges, akik nem bölcsész szakon végeztek, ugyanakkor szükséges egy magyar nyelvű önéletrajz is!

Hasznos tudnivalók:

 • Beiratkozási időszak ONLINE: 2023. augusztus 28. és szeptember 5. között.
 • Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. szeptember 6., 14:00 óra
 • Az online szervezett meghallgatás időpontja: 2023. szeptember 7., 10 órától, előzetesen kifüggesztett ütemezés alapján.
 • Az eredmények kifüggesztése: 2023. szeptember 8.
 • Fellebbezések benyújtása: 2023. szeptember 11., 9:00 óráig
 • Eredményhirdetés a fellebbezések megoldása után: 2023. szeptember 11., 12:00 óráig.
 • Az eredményesen felvételizők beiratkozása: 2023. szeptember 8-11. között
 • Beiratkozási díj: 50 RON

Mentesülnek a beiratkozási díj befizetése alól azon jelentkezők, akik esetében fennáll valamelyik az alábbi helyzetek közül:

 • Karunk által szervezett tanulmányi versenyek valamelyikén I. – III. helyezést érte el;
 • 25. életévüket be nem töltött árvák vagy félárvák;
 • Akik gyermekotthonban nevelkedtek;
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet;
 • Az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;
 • A Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

 A mesteri szakra beiratkozhatnak:

 • magyar–angol / angol–magyar / román–angol / angol–román bölcsész alapszakot végzettek;
 • angol, román, magyar nyelvű fordító–tolmács alapszakot végzettek;
 • bármilyen alapképzést végzettek, ha rendelkeznek felsőfokú (legalább C1 típusú) nyelvvizsgabizonyítvánnyal a B nyelvből (angol), valamint középfokú (legalább B2 típusú) nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy ezzel egyenértékű érettségi oklevéllel a C nyelvből (román);
 • a külföldön érettségizett pályázóknak megfelelő nyelvvizsgabizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

A beiratkozáshoz a személyes iratokon és a tanulmányokat igazoló okleveleken kívül CV is szükséges.

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign