Vezetés és szervezés mesterképzés

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Mesterképzés Vezetés és szervezés mesterképzés
Helyek száma
20Tandíjmentes hely
10Költség-hozzájárulásos hely
Költség-hozzájárulás összege
500euró/év
Képzés időtartama
2év
A felvételi jegy összetétele
50szakmai és motivációs beszélgetés
50az alapképzésben szerzett oklevél minősítése
Beiratkozási időszak
2022. szeptember 1-6.
Vezetés és szervezés mesterképzés
Vezetés és szervezés mesterképzés
Vezetés és szervezés mesterképzés

Őszi felvételire meghirdetett helyek száma:

8 tandíjmentes/10 költség-hozzájárulásos

ONLINE IRATKOZÁS


A képzés szakmai partnere a Budapesti Corvinus Egyetem, a képzés egy része a partneregyetemen történik.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A képzés célja, elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.

A végzettek ismerik:

 • a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit;
 • a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását;
 • a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket;
 • a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

A végzettek alkalmasak:

 •  a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására;
 •  a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére;
 •  a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra;
 •  a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére;
 •  a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére;
 •  a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére;
 •  tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

Az órarend kialakításánál tekintettel vagyunk a már munkahellyel rendelkező hallgatókra is.

Felvételi kritériumok:

 • felvételire jelentkezhetnek közgazdasági alapvégzettségű hallgatók;
 • felvételire jelentkezhetnek más alapvégzettségű hallgatók, amennyiben egyetemi tanulmányaik alatt legalább 30 kreditnyi közgazdasági alapismereteket biztosító tárgyakat tanultak az előre meghatározott kritériumrendszer alapján. 
 • A mesterképzésre jelentkezők középfokú angol nyelvvizsgával kell rendelkezzenek (pl. LinguaSap nyelvvizsga)

A felvételi jegy összetétele:

 • szakmai és motivációs beszélgetés (online - Goggle Meet segítségével) - maximum 50 pont;
 • az alapképzésben szerzett oklevél minősítése - maximum 50 pont

A maximálisan elérhető pontszám 100.

Hasznos tudnivalók:

 • Beiratkozási időszak ONLINE2022. szeptember 1-6. között
 • Az online szervezett meghallgatás időpontja: 2022. szeptember 7., 8.00 órától, előzetesen kifüggesztett ütemezés alapján.
 • Az eredmények kifüggesztése: 2022. szeptember 7.
 • Fellebbezések benyújtása: 2022. szeptember 8., 14.00 óráig
 • Eredményhirdetés a fellebbezések megoldása után: 2022. szeptember 8., 16.00 óráig.
 • Az eredményesen felvételizettek beiratkozása: 2022. szeptember 8-9. közötti időszakban történik.
 • Beiratkozási díj: 50 RON 

Mentesülnek a beiratkozási díj befizetése alól azon jelentkezők, akik esetében fennáll valamelyik az alábbi helyzetek közül:

 • Karunk által szervezett tanulmányi versenyek valamelyikén I. – III. helyezést érte el;
 • 25. életévüket be nem töltött árvák vagy félárvák;
 • Akik gyermekotthonban nevelkedtek;
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet;
 • Az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;
 • A Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

 

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign