Ösztöndíjak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Ösztöndíjak

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem bármely hallgatója jogosult tanulmányi, szociális, illetve érdemösztöndíjra, amennyiben teljesíti az ösztöndíj megítélésének feltételeit. 

Az érdem, illetve tanulmányi és a szociális ösztöndíj halmozható, azonban az Egyetemen két párhuzamos képzésben részt vevő diák csak egy szakon jogosult ösztöndíjra, és csak egy képzési ciklusnak megfelelő ideig.

Az összeg a tanulmányi és a rendes vizsgaidőszak időtartamára szól, a pótvizsgaidőszak és vakációk idején már nem folyósítandó. Az ösztöndíjakat az alapképzésben részt vevő nappali tagozatos diákok számára félévenként ítéli meg a kari ösztöndíjbizottság. A leosztás a különböző szakok hallgatói létszámával arányosan történik. A tanulmányi és érdemösztöndíjak megítélése az előző félévre számított kreditekkel súlyozott átlag alapján történik. A tanulmányi ösztöndíjak az érdemösztöndíjak kiosztása után kerülnek megállapításra, az utolsó érdemösztöndíjas hallgató tanulmányi átlageredményétől kiindulva. Az ösztöndíjban csak azok a tantárgyakból elért kreditek számítanak, amelyeket a hallgató a Sapientia EMTÉ-n vett fel és teljesített (ez alól kivételt képeznek az Egyetem által jóváhagyott részképzésben részt vett hallgatók).

A költségvetésében elkülönített ösztöndíjalapból az Egyetem a következı típusú ösztöndíjakat biztosítja hallgatói számára:

 • érdemösztöndíj
  Az érdemösztöndíjat a hallgatók a második egyetemi félévtől kezdődően nyerhetik el. Az érdemösztöndíj megítéléséhez szükséges tanulmányi átlageredmény szakonkénti alsó küszöbét a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács állapítja meg. Amennyiben több, ugyanazon tanulmányi átlagot elért hallgató van egy adott szakon és évfolyamon, aki teljesíti az érdemösztöndíjra előírt feltételeket, az előző tanévben elért kreditindex szerint választják ki az érdemösztöndíjban részesülő hallgatót. 

 • tanulmányi ösztöndíj

  A tanulmányi ösztöndíjat a hallgatók az első egyetemi félévtől kezdődően nyerhetik el. Első éves hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj első félévre a felvételi vizsga eredménye alapján ítélhető meg, a második egyetemi félévtől kezdıdıen az előző félév tanulmányi átlageredménye alapján. A tanulmányi ösztöndíj megítéléséhez szükséges minimális tanulmányi átlageredményt szakonként a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács állapítja meg. A tanulmányi ösztöndíjak egy adott szakon és évfolyamon az érdemösztöndíjak kiosztása után kerülnek megállapításra, az utolsó érdemösztöndíjas hallgató tanulmányi átlageredményétıl kiindulva. 
 • szociális ösztöndíj

 • alkalmi ösztöndíjak

  Ha a család vagy a hallgató anyagi vagy szociális helyzetében hirtelen súlyos változás állt be, alkalmi szociális ösztöndíjért folyamodhat. A kérések elbírálása és az ösztöndíj mértékének megállapítása a Kari Tanács hatáskörébe tartozik.  
  Alkalmi érdemösztöndíjat ítélhet meg a Kari Tanács azoknak a hallgatóknak, akik az egyetem érdekeit szolgáló rendkívüli teljesítményt értek el. Az ösztöndíj mértékéről és folyósításának módjáról a Kari Tanács hivatott dönteni. 
 • Domokos Pál Péter ösztöndíj

További, külső forrásokból finanszírozott, harmadik fél által meghirdetett ösztöndíjakról hirdetőtábláinkon informáljuk diákjainkat, valamint hírlevélben értesítjük őket.

Az Egyetem ösztöndíjszabályzata itt olvasható.


Létrehoztunk egy PayPal fiókot külföldi adományozók számára, amelyen keresztül a hallgatók részére − a Donate gombra kattintva − utalhatóak alkalmi és egyéb ösztöndíjak. Jóllehet bármilyen ország pénznemét kezelő bankszámláról utalhat pénzt kedvezményezettjének, felhívjuk figyelmét, előnyösebb, olcsóbb azt eurós számláról megtenni!

Utaláskor, kérjük, pontosítsa az adomány célját (pl. Domokos Pál Péter-ösztöndíjasnak)! 

 

 HUF

 

 EUR

 

Amennyiben Romániából szeretné legkisebb kezelési költséggel célba juttatni adományát, az alábbi bankszámlát ajánljuk figyelmébe:

Universitatea Sapientia, P.L. Miercurea Ciuc, Adószám: RO 14645945
Bankszámlaszám:
RO92 OTPV 2000 0007 3814 RO17
OTP Bank Miercurea Ciuc

Hírek
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-27
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign