Erasmus+ hallgatói mobilitás kommunikáció szakosok számára (BIP)

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Erasmus+ hallgatói mobilitás kommunikáció szakosok számára (BIP)
Erasmus+ hallgatói mobilitás kommunikáció szakosok számára (BIP)
Erasmus+ hallgatói mobilitás kommunikáció szakosok számára (BIP)
2024. február 20.

Erasmus+ hallgatói mobilitás pályázati felhívás Kommunikáció szakosok számára: 

Rövid vegyes tanulmányi mobilitáson való részvétel vegyes intenzív program (BIP) keretében 

 

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi és Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet Kommunikáció és közkapcsolatok szakos, Kommunikáció és PR szakos, valamint Kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzés szakos hallgatók számára az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával rövid vegyes tanulmányi mobilitáson való részvételre vegyes intenzív program (BIP) keretében.

1. A pályázat célja a hallgatók részvételének támogatása a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) által szervezett vegyes intenzív programban, amelynek címe CIRCULARITY OF REGIONAL FASHION - textile meetup. A BIP angol nyelvű ismertetője itt érhető el.

Megpályázható helyek száma:

– a Marosvásárhelyi Karon 5 hallgatói hely;

– a Csíkszeredai Karon 4 hallgatói hely.

A részvétel formája: rövid vegyes mobilitás, amely virtuális komponenssel kiegészülő 5 napos fizikai mobilitásból áll, mindkét komponens teljesítése kötelező, azonban ösztöndíj csak a fizikai mobilitás periódusára jár.

A BIP nyelve: angol, a megszerezhető kreditek száma ECTS kredit.

virtuális komponens (online workshopok és találkozók, 4x90 perc) tervezett periódusa: 2024. március 25-28.

fizikai mobilitás periódusa: 2024. május 06-10. (hétfő-péntek), ebbe az utazási napok nem számítanak bele.

A fizikai mobilitás fogadó intézménye: METU, Művészeti és Kreatívipari Kar, település: Budapest, ország: Magyarország.

Utazás: saját szervezésben történik, egyénileg vagy csoportosan.

Szállásfoglalás: csoportosan történik, a fogadó egyetem által ajánlott szállás ára 28 EUR/fő/éj + 550 HUF idegenforgalmi adó/fő/éj, kétágyas szobában (https://residencecenter.ceu.edu/shared-double-room) – a nyertes hallgatóknak a részleteket az akadémiai kapcsolattartó tanárral, dr. Fülöp Otíliával, illetve dr. Nistor Laurával kell egyeztetniük.

Étkezés: a METU biztosít cateringet.

 

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

 • A résztvevők a fizikai mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek a 2022-es KA131 mobilitási projektből. Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj megélhetési támogatásból, és esetenként (kiegészítő) utazási támogatásból áll. A kiutazáskor kapott előleg mértéke 80%, a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.
 • Megélhetési támogatás: 70 EUR/nap, azaz 5 napra összesen 350 EUR. Zöld utazás* esetén plusz egy napra jár megélhetési támogatás mindazoknak, akik nem jogosultak utazási támogatásra, hanem csak kiegészítő utazási támogatást (zöld utazási top-up) kapnak. Hátrányos helyzetű**, illetve roma származású*** résztvevők további, egyszeri 100 EUR kiegészítő megélhetési támogatásra (megélhetési top-up) jogosultak.
 • Utazási támogatásra jogosultak a hátrányos helyzetű**, illetve roma származású*** hallgatók, a támogatás mértéke egyszeri 180 EUR, zöld utazás* esetén egyszeri 210 EUR.
 • Kiegészítő utazási támogatásra (top-up) jogosultak mindazok, akiknek nem jár utazási támogatás, de zöld utazást* választanak, a top-up mértéke egyszeri 50 EUR, egyéni nyilatkozat alapján.

Az utazás megtörténését minden esetben igazolni kell, akkor is, hogyha a résztvevő nem jogosult kiegészítő utazási támogatásra. További információk az EMTE hallgatói mobilitási szabályzatában.

*Zöld utazás („green travel”): az az utazás, amely az utazás fő részéhez (tehát több, mint feléhez) alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedési eszközöket – úgymint buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot – vesz igénybe.

**Hátrányos helyzetű hallgató: szociális ösztöndíjban részesülő, vagy a 3392/2017 sz. tanügyminisztériumi rendelet 6. cikkelyének 2. paragrafusában (https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf) felsorolt kritériumok szerint szociális ösztöndíjra jogosult hallgató.

***Roma származású hallgató az, aki erről valamely törvényesen bejegyzett romániai roma szervezet által kiállított román nyelvű igazolást tud felmutatni.

Összefoglalva:

Résztvevő kategória

Ösztöndíj

Ösztöndíj összetevői

Nem hátrányos helyzetű, nem zöld utazást választó résztvevő

350 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap

Nem hátrányos helyzetű, zöld utazást választó résztvevő

470 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap;

- megélhetési támogatás 1 utazási napra: 70 EUR;

- zöld utazási top-up: 50 EUR

Hátrányos helyzetű ill. roma származású, nem zöld utazást választó résztvevő

630 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap;

- megélhetési top-up:100 EUR

- utazási támogatás: 180 EUR

Hátrányos helyzetű ill. roma származású, zöld utazást választó résztvevő

660 EUR

- megélhetési támogatás: 70 EUR x 5 nap;

- megélhetési top-up:100 EUR

- zöld utazási támogatás: 210 EUR

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

3. Általános pályázati feltételek

 • Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot* a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grantos periódusokat is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.
 • Kizárólag a következő szakokról és évfolyamokról pályázhatnakhallgatók:

– alapképzés, minden évfolyam: Kommunikáció és közkapcsolatok szak (Marosvásárhely) valamint Kommunikáció és PR szak (Csíkszereda);

– Kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzés szak (Csíkszereda), mindkét évfolyam.

 • A pályázó olyan hallgató lehet, aki:

– aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint;

– román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

– legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik angol nyelvből, és ezt igazolni is tudja;

– nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás és BIP szabályzatát, amelyek elérhetők az egyetem honlapján ezen a helyen;

– eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

 • Nem pályázhat:

– a 2023/24-es tanévben újra beiratkozott hallgató;

– az a hallgató, aki valamely korábbi, azonos ciklusban megvalósított Erasmus+ mobilitása alatt nem teljesítette az előírt kreditszámot vagy más szerződéses kötelezettségét.

 • Aki a megpályázott mobilitás fizikai részével egyidőben más Erasmus+ fizikai mobilitáson is részt vesz, az csak akkor mehet adott BIP-hez kapcsolódó rövid vegyes mobilitásra, hogyha a másik mobilitást a BIP fizikai tevékenységének idejére megszakítja.
 • A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában a finanszírozást biztosító projektre érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.
 •  Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti.

4. A pályázat beküldésének módja

 • A pályázati űrlap és nyilatkozatok kitöltése és benyújtása, valamint a szükséges kötelező és opcionális iratok csatolása kizárólag a Neptun webes felületén, a kérvény modulon keresztül történik. Ennek használatához segédlet a Neptun belépő felületén a Letölthető dokumentumok között található, címe NEPTUN_Kérvények_HWEB.pdf.
 •  A Neptun ETR-be azonosítóval (Neptun kód) történő belépést követően a Sapientia EMTE eljárásaiban feltételezi, hogy az azonosító tulajdonosa járt el, ugyanakkor nem vizsgálja a jelszó kiadásából származó panaszokat, kifogásokat.
 •  Kérjük a pályázat beküldésének folyamatában fokozottan figyelni az alábbiakra:

– csak PDF csatolmány tölthető fel;

– egy adott típusú melléklethez (pl. tudományos tevékenység) szükség esetén több PDF is feltölthető;

– egy azonosítóval egy képzéshez kapcsolódóan csak egy pályázat küldhető be, ezért ha úgy gondolja, hogy a már beküldött pályázata javításra szorul, akkor pályázati határidőn belül kérje meg kari Erasmus+ koordinátorát, hogy küldje vissza javításra a pályázatot;

– a pályázat (kérvény) kitöltését bármikor meg lehet szakítani a Kitöltés felfüggesztése gombbal, a kitöltés ezután bármikor folytatható;

– a pályázatot a Kérvény leadása gomb megnyomásával lehet beküldeni;

– elkészített, de be nem küldött pályázatokat nem fogunk figyelembe venni;

– fontos a benyújtott pályázat (kérvény) státusának napi szintű követése a Neptun felületen, mivel hiányos vagy hibás pályázatok esetén a javításra visszaküldésről szóló határidős üzenetek kizárólag a Neptunban fognak megjelenni;

– a Neptun felületén csak a beküldött pályázatnak a szakkoordinátor általi jóváhagyása, valamint a pályázat befogadása történik meg, az ún. döntés következtében megjelenő Elfogadva státus ezt jelzi; a pályázat tartalmáról szóló pontozás és döntéshozatal a Neptun felületén kívül történik, és a Kari Erasmus Bizottság végzi.

 

5. A pályázat anyaga (a csatolmányok PDF-ben tölthetők fel):

 1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului): kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki.
 2. Kötelező csatolmány: érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare).
 3. Kötelező csatolmány: Curriculum Vitae – angol nyelven, Europass modell szerint (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en ).
 4. Kötelező csatolmány: Motivációs levél – max. 2000 leütés, angol nyelven.
 5. Kötelező csatolmány: angol nyelvtudás igazolása (ez lehet akár saját, LinguaSap nyelvtanár által írt magyar nyelvű igazolás is arra nézve, hogy az adott hallgató angol nyelvtudása elegendő az adott BIP-ben való részvételre).
 6. Opcionális csatolmány: kari román nyelvű igazolás a szociális ösztöndíjra való jogosultságról vagy román nyelvű igazolás a roma származásról valamely törvényesen bejegyzett romániai roma szervezettől.
 7. Opcionális csatolmány: tudományos és extrakurrikuláris tevékenységekre vonatkozó iratok, igazolások, oklevelek (pl. egyetemi tudományos tevékenység, TDK részvétel, publikációk – ez esetben az első és az utolsó oldalnak, valamint a megjelenés helyéül szolgáló kiadvány címlapjának másolata szükséges –, más szakmai tevékenység, társadalmi tevékenység).

A Neptun csak akkor engedi a pályázat beküldését, hogyha minden kötelező csatolmány fel van töltve!

A hiányzó iratok pótlására a javításra visszaküldésről szóló üzenetben megjelölt határidőn belül van lehetőség.

A helyek elfoglalása a pályázatra kapott pontszámok csökkenő sorrendjében történik.

A pályázatok beküldésének időszaka: 2024. február 20. kedd – március 01. péntek éjfélig.

6. Bírálati szempontrendszer

A pályázatokat a Kari Erasmus Bizottság bírálja el. A Marosvásárhelyi Kar bizottságának összetétele és pontozási kritériumai itt érhetők el. A Csíkszeredai Kar bizottságának összetétele és a pontozási kritériumok itt találhatók.

További információk a BIP akadémiai kapcsolattartóitól (dr. Fülöp Otília, armeanoms.sapientia.ro és dr. Nistor Laura, nistorlaurauni.sapientia.ro ) igényelhetők.

Marosvásárhely/Csíkszereda, 2024. február 19.


* Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.

Hírek
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-03Tagek

A Csíki Csipsz gyártóüzembe látogattak az élelmiszeripari mérnökeink
2024. február 15-én szakmai üzemlátogatáson vettek részt az első- és negyedéves Élelmiszeripari mérnök hallgatók a csíkszentsimoni Csíki Csipsz gyártóüzemében.

Az olvasás napját ünnepelték
2024. február 15-én, 84 Hargita megyei iskola 4911 diákja és 234 tanára közösen ünnepelte az olvasás napját. Ez alkalommal volt meghívott vendég egyetemünk professzora is, dr. Tódor Erika-Mária.

Kortárs magyar filmekkel folytatjuk az Egyetemi Filmklubot
A második félévben is folytatódik az NFI Egyetemi Filmklub. A programban ezúttal kortárs magyar filmek szerepelnek.

Nagyszabású fejlesztés a Sapientián: frissített digitális eszköztárral kezdődik az új félév
Az oktatási minisztérium által kiírt Nemzeti Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv keretén belül digitális készségek fejlesztésére 2,4 millió euró értékű pályázatot nyert a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a fejlesztés több mint 2000 hallgatót fog érinteni Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön.

XXVII. Agrártudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK)
A Hallgatói Önkormányzat (msHÖK) és a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara meghirdeti a XXVII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekcióját (Agrártudományi ETDK).

Múzeumpedagógia foglalkozást tartott oktatónk
2024. január 31-én, szerdán egyetemünk oktatója dr. Tomonicska Ingrid múzeumpedagógiai foglalkozást tartott a csíkszeredai Liviu Rebreanu Általános Iskola VI. osztályának.

„A tej az igazi energiaital”
Rendhagyó sajtkóstolót szervezett Székelyudvarhelyen az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete a helyi termékek népszerűsítése érdekében. Ez alkalommal egyetemünk adjunktusa, dr. András Csaba-Dezső is kiselőadást tartott.

Sapientia Podcast: Szerelemkoktél: hormonok és neurotranszmitterek
A szerelem egy olyan témakör, amelyet inkább megélni szeretnénk mintsem tudományosan megmagyarázni. A valentin nap közeledtével azonban az Egészségügyi nevelés rovat vendégei, Dr. Domokos Lajos-Csaba pszichiáter és Dr. Ruff Rudolf endokrinológus kísérletet tesznek a szerelem tudományos magyarázatával.

Potozky László fotóalbum-bemutatójára kerül sor
2024. február 16-án, pénteken 18 órától kezdődően kerül sor Potozky László Csodás Hargita című fotóalbumának bemutatójára.

XXI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia felhívás
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara és a Csíkszeredai Hallgatói Önkormányzat meghirdeti a 2024-es Kari Tudományos Diákköri Konferenciát.

Megjelent a Lost Millennials hírlevele
Üdvözöljük a Lost Millennials projekt hírlevelének utolsó számában! Hírlevelünkben beszámolunk a projekt záróeseményéről és bemutatjuk főbb kutatási eredményeinket.

Óraadói tanársegédi állás a Biomérnöki Tanszéken
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói tanársegédi állás betöltésére a Biomérnöki Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi tanév II. félévére.

XII. Laborkukac Diákvetélkedőre várjuk a jelentkezőket
A vetélkedő célja a tanulók analitikus gondolkodásának fejlesztése a transzdiszciplinaritás jegyében.

XV. „Gúzsba kötve táncolni” fordítói verseny középiskolásoknak
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke idén tizenötödik alkalommal hirdeti meg fordítói versenyét a középiskolák 11–12. osztályos tanulói számára négy kategóriában

Sapientiás eredmények nemzetközi szintéren, a Scientific Reportsban jelent meg cikk
A Nature gondozása alatt álló rangos Scientific Reports tudományos folyóiratban közöltek tanulmányt az Élelmiszertudományi és Biomérnöki Tanszékeink oktatói és hallgatói, valamint a csíkszeredai Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutatási és Fejlesztési Intézetének kutatói,

Sapientia Podcast: Mi legyek: újságíró vagy focista?
Hogyan lesz egy focimegszállottból újságíró? Beszélhetünk objektív, független sajtóról? Mi a legnagyobb kihívás az újságírói szakmában?

Kommunikáció és közkapcsolatok mesterisek szakmai kirándulása
December második hétvégéjén, 15-17. között, a PR és Kommunikáció szakos mesterhallgatók első és második évfolyama közös szakmai kiránduláson vett részt a kápolnásfalui Magic Harghita Resort panzióban.

Találkozzunk a 24. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon!
2024. január 11–13. között zajlik Budapesten a 24. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás. A Sapientia EMTE csapata a Hungexpo A csarnokában, a KT01-es standnál várja az oktatási kínálata iránt érdeklődőket.

Karácsonyi műsorral zárult az adventi sorozatunk
2023. december 20-án, szerdán egy közös karácsonyi műsorral zártuk az adventi időszakunkat a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán.

Sapientia Podcast: Mindennapi kenyerünk: virsli, margarin, tej
Ebben a részben az Étek vagy vétek? házigazdája dr. Tamás Melinda és meghívottja, dr. András Csaba Dezső egyetemi adjunktus tisztáznak különböző élelmiszertudományi fogalmakat.

Bölcsészek szakmai tanulmányi kiránduláson voltak Brassóban
2023. december 16-án a Román nyelv és irodalom - angol nyelv és irodalom valamint Világ-és összehasonlító irodalom - angol nyelv és irodalom szak 17 hallgatója és három kísérő tanár brassói tanulmányi kiránduláson vett részt.

LinguaSap szakmai találkozó – 10 éve együtt
Egyetemünkön tíz éve működik a LinguaSap nyelvvizsgaközpont. Ebből az alkalomból 2023. december 15-én szakmai találkozót szerveztünk Csíkszeredában, melyen a helyieken kívül a Kolozsvári és Marosvásárhelyi Karon vizsgáztató kollégák, valamint titkárok is részt vettek.

Inspiráló beszélgetés utazásokról
2023. december 14-én egy teázással egybekötött inspiráló beszélgetésre került sor a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán, ahol Tamás Zsuzsánna, kari főtitkár osztotta meg utazási élményeit és tapasztalatait főként a Turisztikai mérnök-menedzser szakos hallgatókkal.

Tánczos Barna szenátor tartott előadást a romániai betétdíjas rendszer működéséről
2023. december 14-én, csütörtökön egy összevont szemináriumi óra keretében a közgazdász hallgatóknak tartott előadást Tánczos Barna szenátor a romániai betétdíjas rendszer működéséről.

Studium konferencia 2023
2023. december 13-án, szerdán tartjuk a Társadalomtudományi Tanszék éves konferenciáját.

Ez sör! - a sernevelőtől a sörgyárig kiállításon voltak hallgatóink
Mérnöki szakos hallgatóink egy része a Csíki Székely Múzeumban elérhető Ez sör, a sernevelőtől a sörgyárig című időszakos kiállítás nézték meg szakmai szempontból.

Megjelent a Hunyadi János ösztöndíj 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó felhívása
Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra.

Márton Áron-ösztöndíj a tehetséges külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységének támogatására
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévben szülőföldjükön felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik részére a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron tehetséggondozó ösztöndíjában való részvételre.

Sapientia Podcast: Hogyan adózzunk 2024-ben?
2024-ben is számos változás fog várni a vállalkozókra adózás terén.

Beszámoló A Lost Millennials projekt zárókonferenciájáról
2023. november 28-án került sor, Brüsszelben (Belgium) a Lost Millennials projekt keretében tartott „Lost and Found: Reimagining Europe's Employment Policies” című zárókonferenciára.

Karácsonyi kézműves vásár
2023. december 14-én, csütötökön 11:00-16:00 óra között az egyetemünk ad otthont a Hargita Megyei Sérültek Egyesület karácsonyi vásárának.

NFI Egyetemi Filmklub: Emberek a havason
A félév utolsó filmklubjára kerül sor december 5-én, kedden 20.00 órától. Szőts István Emberek a havason (1941) című, Nyírő József novellái alapján készült filmjét nézzük meg. Meghívott vendégünk (online): Lukácsy György, Nemzeti Filmintézet.

„Semmiből egy új, más világot teremtettem” – Bolyai János-emlékkiállítás
A híres matematikusról kiállítással emlékezünk meg, amely a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának félemeletén tekinthető meg 2023. december 4–11. között.

Beszámoló a brassói szociotúráról
A Szociológia és Humánerőforrás szak harmadéves hallgatói november 24-én vettek részt az immár hagyományossá vált brassói szociotúrán.

Sapientia különdíjat adtunk a XXII. Erdélyi Kossuth-szónokversenyen
2023. november 23-25. között a Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület és a Bod Péter Tanítóképző az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével együtt megszervezte a XXII. Erdélyi Kossuth-szónokverseny rendezvénysorozatát

Tanulmányúton vettek részt a harmadéves szociológusok és HR szakosok
2023. november 17-én a harmadéves szociológusok és humánerőforrás szakosok tanulmányúton vettek részt a társadalmi fejlődés szociológiája tantárgy keretében, Sólyom Andrea szervezésében.

Beszámoló a Lost Millennials projekt közpolitikai konferenciáról és workshopról
2023. november 23-án került sor a Sapientia EMTE által, a Lost Millennials projekt keretében megrendezett nemzeti közpolitikai konferenciára és workshopra.

Márk Róbert, volt pénzügy mesterszakos hallgatónk sportösztöndíjban részesült
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának volt mesterszakos hallgatója, Márk Róbert élsportolói ösztöndíjat kapott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részéről. 2023. november 23-án ezt a II. MATE Sportgála keretében át is adták neki.

Képzés a határokon túl: Erasmus+ utazás a tudásért
2023. december 7-én, csütörtökön 16 órától a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának harmadéves Marketing szakos hallgatói egy nyílt eseményt szerveznek, ahol az Erasmus+ lehetőségekről tudhatunk meg többet, akár diákszemszögből is.

Kutassunk együtt! III. tudományos konferencia és resztoratív műhely
2024. január 19-én a Csíkszeredai Kar és a Tanárképző Intézet oktatóival közös konferenciát tervezünk a közoktatásban tevékenykedő tudományos (PhD) fokozattal, vagy fokozat nélküli, de kutatásban jeleskedő kollégáinkkal.

Házhoz megy a tudomány
Egyetemi oktatók tartanak előadásokat középiskolások számára. Ha nem tudod mivel töltsd ki az iskola másként hetet, témajavaslatok kellenének a zöld hétre, vagy csak egyszerűen egy szakórára hívnál vendégelőadót, akkor nagyon jó helyen jársz.

IT táborban voltak a gazdasági informatika szakos hallgatók
A Matematika-Informatika szakcsoport oktatói hatodik alkalommal szervezték meg a Gazdasági informatika szakos hallgatók szakmai továbbképzését VI. IT tábor néven, Szovátán a Teleki Oktatási Központban 2023. november 10-12. között.

Bölöni Farkas Szakkollégium szakmai tábor
Mint hamvaiból feltámadó főnixmadár, úgy indította idei programsorozatát a Bölöni Farkas Szakkollégium is. 2023. október 19-21. között egyetemünk gazdaság szakos hallgatói kivételes és inspiráló eseményen vettek részt a Magic Harghita Resort lélegzetelállító helyszínén.

Sapientia Podcast: A bölcsészek krimis élete
Mit csinálhat egy bölcsész a hétköznapokon? Mondjuk könyveket bújva matcha latte-t iszik vagy rég elrejtett, titkos iratokat talál egy étkezde eldugott falában?

Eco Tiny House: Interaktív business workshop egyetemistáknak
2023. december 8-án, pénteken az Eco Tiny House csapata tart egy kétórás interaktív beszélgetést közgazdász hallgatók számára.

Kommunikációs hallgatók Sepsibükszádon
Kétnapos terepgyakorlaton vettek részt a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának II. éves Kommunikáció és PR szakos hallgatói.

Advent a Sapientián
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának munkaközössége az egyetemi hallgatókkal közösen ünnepli az idei adventi időszakot.

Online is lapozható a 2024-es felvételi füzetünk
Nézz bele!

NFI Egyetemi Filmklub - Butaságom története
2023.november 21-én, kedden este 20.00 órától Keleti Márton Butaságom története (1963) című filmvígjátékát nézzük meg.

Közel 4000 magyar középiskolás ismerkedhetett a Sapientiával
A Sapientia EMTE önkéntes hallgatóiból álló csapatok 2023. november 6–10. között 45 településre látogattak el, összesen 85 iskolában tartottak bemutatót.

Szovátán voltak szakmai kiránduláson a Génsebész hallgatók
A szovátai sós tavakat és a Só útja tanösvényt látogatták meg a harmadéves Génsebész szakos hallgatók.

Mérnök-menedzserek a Regionális Turisztikai Konferencián
2023. november 9-10. között került második alkalommal megszervezésre a Regionális Turisztikai Konferencia, amelynek az idei évben a Grand Hotel Bálványos adott otthont.

Szakmai látogatás a Garden Proiekt Kft.-nél
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának harmadéves Génsebészet hallgatói ellátogattak a csíkmadarasi Garden Proiect mikroszaporító laborjába, a Növényi sejttenyésztés tárgy keretén belül, Bálint Emese oktató szervezésében.

Sapientia Podcast: Epigenetika: A gének játéka
Miért léphetnek fel felnőttkorban is az ételallergiák? Tovább örökíthetjük a traumáinkat? Milyen módon befolyásolják génjeinket a környezeti hatások?

Tanulás vidéki térségben: helyi adottságok, globális kihívások
A Magyar Tudományos Akadémia által szervezett „Magyar Tudomány Ünnepe” országos és határon túli programsorozathoz, a 2023-as évre választott mottóhoz kapcsolódva – TUDOMÁNY: VÁLASZOK A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOKRA – tudományos konferenciát szervezünk Csíkszeredában.

Erdélyi Magyar Tudomány Napja
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Csíki Fiókegyesülete, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara 2023. november 10-én, pénteken Erdélyi Magyar Tudomány Napjára

A Márton Áron Főgimnáziumba került a XI. Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedő fődíja
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának a Társadalomtudományi Tanszéke 2023-ban tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedőt.

Adománygyűjtés Karunk hallgatójának és családjának
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyik hallgatóját és családját érintette a Kovászna megyei Pákéban történt tűzeset, amelynek következtében leégett az otthonuk.

NFI Egyetemi Filmklub: Szerelem első vérig
2023. november 7-én, kedden este 20:00 órától nézzük meg Szerelem első vérig (Dobray György/Horváth Péter, 1986) című filmet. Az esemény az egyetem Nagy Aulájában lesz.

Érdekes kémiai kísérletek a zöld héten
A Zöld hét keretein belül a Sapientia EMTE Biomérnöki Tanszékének szervezésében a Mártonffy György Általános Iskolában érdekes kémiai kísérletek kíséretében izgalmas és tanulságos utazáson vettek részt a diákok a kémia világában.

INDEHEP program eredményeinek bemutatója Komáromban
Kollégáink részt vettek az INDEHEP ( Innovative Digital Development of Health Pedagogics) projekt keretén belül a Komáromban megszervezésre kerülő műhelymunkán 2023. szeptember 11-15 között, a Selye János Egyetem szervezésében.

NFI Egyetemi Filmklub - Az én XX. századom
2023. október 24-én, kedden este 20:00 órától nézzük meg Az én XXI. századom (Enyedi Ildikó, 1989) című filmet.

Sapientia Podcast: A jövő már itt van - az elektromos autók piaca
Európa szinten itt, Romániában kaphatjuk meg a legmagasbb állami támogatást elektromos autó vásárlás esetén, amelyet ki is használnak a vásárlók. Mennyire zöld választás az elektromos autó, valós félelem a hatótáv para? Ezekről beszélgetünk.

Méz minőségi vizsgálatokat végeztek az Élelmiszertudományi Tanszéken
Az Élelmiszertudományi Tanszék munkatársai dr. Salamon Rozália-Veronika docens vezetésével szeptember hónap folyamán 100 darab mézminta minőségi vizsgálatát végeztek el a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a Hargita, Kovászna és Maros megyei Méhész Egyesületek megbízásából.

Megjelent a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 2023/24-es tanév II. félévére szóló felhívása
https://sapientia.ro/hu/hirek/megjelent-a-makovecz-hallgatoi-osztondijprogram-202324-es-tanev-ii-felevere-szolo-felhivasa

Dr. Ovidiu Muntean egyetemi tanár emlékére
Megdöbbenéssel értesültünk, hogy dr. Ovidiu Muntean egyetemi tanár 2023. október 10-én eltávozott az élők sorából.

Molnár Beáta-díj
A 2023-ban alapított Molnár Beáta-díj célja az őt jellemző szemléletmód és érzékenység jutalmazása, továbbörökítése. Az alapítók célja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatóinak támogatása az önálló kreatív művészi tevékenységekben és/vagy a tudományos kutatómunkában.

Sapientia Podcast EXTRA: Határ a csillagos ég
Rendkívüli vendégünk volt ebben a Sapientia Podcast részben, hiszen Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós beszélt az életéről és a karrierjéről.

NFI Egyetemi Filmklub - Az unoka
2023. október 10-én, kedden este 20:00 órától nézzük meg Az unoka (Deák Kristóf, 2022) című filmet. Az esemény az egyetem Nagy Aulájában lesz.

Stakeholder Peer-Review Forum
2023. szeptember 28-án került sor Pozsonyban, a Lost Millennials projekt keretében a „Stakeholder Peer-Review Forum” nevű eseményre.

SapiZone - román nyelvű játéktér egyetemisták számára
2023. október 11-én, szerdán kerül sor 18:00 órától az egyetemisták számára szervezett román nyelvű társasjáték estre a Sapientia EMTE csíkszeredai helyszínén.

Sapientia Podcast: Külföldön minden jobb(?)
A negyedik évad első részének vendége dr. Bodó Julianna egyetemi professzor lesz, aki a Szociotükör rovatban a külföldi vendégmunkáról és a migrációs folyatamokról beszél.

Legyél Te is a SAPIS nagykövet csapat tagja Csíkszeredában! 23/24
Hallgatóink nagyon gyakran vesznek részt olyan tevékenységekben, ahol az egyetemről beszélnek, ajánlják a szakokat vagy besegítenek rendezvények szervezésében, ötletekkel gyarapítják a tudásunkat, valamint arcukkal képviselik az intézményt. Légy a csapat tagja és jelentkezz legkésőbb 2023. október 10-ig.

Indítjuk a Sapientia Podcast negyedik évadát
2023. október 4-től kezdődően újra videós beszélgetésekkel készülünk, indul a Sapientia Podcast negyedik évada.

Énmárka építés a gyakorlatban
A fenti címmel szerveztünk nemzetközi Erasmus+ programot (Blended Intensive Program) 2023. szeptember 11-15. között a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán, a Budapesti Gazdasági Egyetem 11 hallgatójával és a Selye János Egyetem 10 hallgatójával, amelybe a Sapientia marketing szakos hallgatói is bekapcsolódtak.

Biomérnök mesterisek szakmai terepnapon a Csomád régióban, előadást hallgató medve társaságában
A Csiszár-fürdő különböző forrásvizeit, népi feredőit vizsgálták az elsőéves Fenntartható biotechnológiák mesterszakos hallgatók, hódvárat és medvés kiállítást is megtekintve.

XI. Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedő – pályázati felhívás
Venczel József (1913 – 1972) társadalomkutató születésének évfordulója alkalmából a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának szervezésében tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg a romániai magyar középiskolások számára a Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedőt.

A CSILLAGOK ÚTJÁN - csillagászati és űrkutatási találkozó
2023. október 6-án, pénteken FARKAS BERTALAN lesz a vendégünk, aki az első magyar űrhajósként jutott ki a világűrbe, így a magyar a hetedik nemzet, aki oda feljutott.

Sapientia – 10 éve az Erasmus+ Programban! Új Erasmus+ pályázati felhívások
A Sapientia EMTE a következő új Erasmus+ pályázatokat hirdeti a 2023/2024-es tanévre.

Időközi választások - hallgatói képviselők
A hallgatók képviseletét ellátó megüresedett helyekre az egyetem Szenátusa időközi választást írt ki:

Ebben a tanévben is folytatódik az NFI Egyetemi Filmklub
Érdekel a magyar film? Szívesen néznél régebbi filmeket vásznon, felújított képpel és hanggal, valamint új filmeket? Aztán esetleg szívesen beszélgetnél a látottakról meghívottakkal, egyetemi hallgatótársaiddal?

Közel 300 elsőéves kezdte meg a 2023/2024-es tanévet Csíkszeredában
2023. szeptember 18-án, hétfőn tartottuk a hivatalos tanévnyitó ünnepségünket a Sapientia EMTE, Csíkszeredai Karán.

Pszicho-pedagógiai modul tájékoztató elsőéveseknek
A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének csíkszeredai helyszíne a 2023/2024-es tanévben is meghirdeti az I. és II. szintű pszicho-pedagógiai (tanár) képzését.

Pályázati felhívás 21. századi társadalmi kérdésekkel foglalkozó tudományos művek kiadására
A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet Erdély közelmúltjával, jelenével és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére.

Időközi választás kari tanács tagságra
A Humántudományok Tanszéken megüresedett helyre az egyetem Szenátusa időközi választást írt ki.

Tanévnyitó ünnepség 2023/2024
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának hivatalos tanévnyitó ünnepségére 2023. szeptember 18-án, hétfőn 10 órától kerül sor.

Csodaliget a SIC Feszten
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar Biomérnöki Tanszékének mérnöki szakos hallgatói látványos kísérletekkel vettek részt az eseményen.

Óraadói adjunktusi állás: Funkcionális anatómia
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói adjunktusi állás betöltésére a Biomérnöki Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi tanévre.

Meghosszabbítottuk a felvételi időszakunkat
2023. szeptember 11-12. között még nyitva van a felvételi platformunk, így várjuk az alábbi alapképzések egyikére a jelentkezőket.

Őszi felvételi eredmények 2023
Itt közöljük az őszi felvételi eredményeinket!

Óraadói tanársegédi állás: Általános és sejtbiológia/Genetika
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói tanársegédi állás betöltésére a Biomérnöki Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi tanévre.

Óraadói tanársegédi állás: Kineziológia
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói tanársegédi állás betöltésére a Biomérnöki Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi tanévre.

Óraadói tanársegédi állás: Funkcionális anatómia
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói tanársegédi állás betöltésére a Biomérnöki Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi tanévre.

Erasmus+ hallgatói mobilitás kiegészítő pályázati felhívás bölcsész szakosoknak
Rövid vegyes tanulmányi mobilitáson való részvétel vegyes intenzív program (BIP) keretében.

Heal-all - KA2 Strategic Partnerships 2020-2023 projekt záró konferencia
A Heal-all - KA2 Strategic Partnerships 2020-2023 projekt záró konferenciája 2023. augusztus 23-án kerül megrendezésre a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán Nyíregyházán.

A Kárpát-medence ásványvizei - XVII. Nemzetközi Konferencia
2017 után – a koronavírus járvány lecsengésével és a csíkszeredai egyetemi campus felujításának befejeztével – újra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara ad otthont a Kárpát-medence Ásványvizei – XVII. Nemzetközi Tudományos Konferenciának.

Óraadói tanársegédi álláshirdetés - Élelmiszertudományi Tanszék
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói tanársegédi állás betöltésére az Élelmiszertudományi Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi évre

Óraadói adjunktusi álláshirdetés - Élelmiszertudományi Tanszék
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet óraadói adjunktusi állás betöltésére az Élelmiszertudományi Tanszéken, a 2023/2024-es egyetemi évre

Álláshirdetés: könyvelői állás
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai kara munkatársat keres könyvelői munkakörbe.

Pályázati kiírás tanársegédi állások betöltésére – 2023/2024-es tanév I. félévétől
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara pályázatot hirdet meghatározott időre szóló tanársegédi állások betöltésére a 2023/2024-es egyetemi év első félévétől.

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign