Nemzetközi konferencia: IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Nemzetközi konferencia: IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER
Nemzetközi konferencia: IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER
Nemzetközi konferencia: IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER
2017. április 13.

2017. április 21-22. között a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke és  Társadalomtudományi Tanszéke rangos nemzetközi szakmai támogatással IDEGEN–STRĂINUL–STRANGER címmel nemzetközi háromnyelvű konferenciát szervez Csíkszeredában.

A rendezvényre a magyarországi és romániai előadókon túl neves amerikai, bolgár, holland, horvát, japán, norvég, olasz, svéd, szerb, szlovák, török egyetemek kutatói jelentkeztek, összesen 115-en.

Rangos nemzetközi szakmai támogatók:

 • Szegedi Tudományegyetem BTK – Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
 • MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
 • Román Összehasonlító Irodalmi Társaság
 • MTA MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely

Az idegenekről, az idegenségről, az idegenek nyelvéről vagy világáról olyan diskurzusok születtek és születnek, amelyek többnyire az egyes kulturális vagy nyelvi közösséggel érintkező, abba bekerülő, azt felforgató, azt (kívülről vagy belülről) megtámadó, azt segítő, azzal békésen megférő, attól eltávolodó-elidegenedő egyének, csoportok, közösségek, hatalmak – sokszor titokzatos, érthetetlen mások – hitt, észlelt, tudott sztereotipikus gonoszságáról vagy jóindulatáról szólnak.

Konferenciánk a magyar, román, európai kultúrában jelenlévő, vagy az egyetemes kultúrát átitató, a magyarságot is érintő idegen-diskurzusokat, azok társadalmi beágyazottságát, keletkezésük körülményeit, motivációit (gazdasági-, politikai-, pszichológiai magyarázó faktorait), szimbolikáját kívánja vizsgálat alá venni.

Az előadások tervezett témái:

 • az idegen mint kisebbség, mint többség, mint belső/külső elnyomó/felforgató/szétzüllesztő; az idegen mint ellenség és mint segítő;
 • az idegen nyelve, nyelvei;
 • az ismeretlen idegen, a mi idegenünk;
 • mi, az idegenek az idegen világban;
 • az idegen a néphagyományban;
 • az idegen képe az irodalomban, a filmben;
 • a migráció idegenjei: a vándorló, a menekülő, a járványterjesztő, a terrorista, a gazdasági bevándorló, az ingyenélő, a megszálló, a keleti, az afrikai, az európai idegen;
 • az idegen mítoszainak magyarázó faktorai (szociológiai, néprajzi-antropológiai, történelmi-, politikai-, gazdasági-, szociálpszichológiai, nyelvészeti aspektusok).

A témakör megvitatása antropológiai, kommunikációelméleti, irodalmi, nyelvészeti, szociológiai és interdiszciplináris szekciókban történik. A kész tanulmányokat egyetemünk tudományos folyóiratában és kötetekben kívánjuk megjelentetni.

PROGRAM

Április 21., péntek

8.30-9.00 – regisztráció

9.00-9.30 – megnyitó

9.30-10.20 – plenáris előadás

Joep Leerssen (University of Amsterdam, European Studies, Chair of Modern European Literature):  The campfire and the hearth: stranger vs. domesticity

10.20-10.40 – kávészünet

10.40-17:35 – szekcióelőadások

17:35-18:35 - kiadványbemutató

 

ANTROPOLÓGIA/ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIE

room/ camera 231 terem

Liszka József

10.40-10.55 – Bálint Péter (Debreceni Egyetem) - „elmenyek a nagyvilágba” az idegenség fenoménje Albert András és Jakab István meséjébe

10.55-11.10 - Bálint Zsuzsa (Debreceni Egyetem) Idegenség-alakzatok Dávid Gyula meséiben

11.10-11.25 - Liszka József (Selye János Egyetem, Komárno) A gyerekfolklórtól Auschwitzig? Az „idegen” a magyar, a szlovák és a cseh folklórban

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – Kávészünet

Bálint Blanka

12.20-12.35 - Biczó Gábor (Debreceni Egyetem) - Az "idegen" fogalmának értelemtartalma a kortárs antropológiaelméletben: kritikai paradigma és a lokális színtér

12.35-12.50 - Csáji Koppány László (Pécsi Tudományegyetem) - Idegenből testvér – testvérből idegen. Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom…

12.50-13.05 - Oroszi Borbála (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola) Nacionalista diskurzus és idegenellenesség vallásos közösségekben

13.05-13.20 - Bálint Blanka (Sapientia EMTE, Csíkszereda, Társadalomtudományi Tanszék) – A gyászoló mint idegen

13.20- 13.30 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – Ebéd

Telegdy Balázs

15.00- 15.15 - Kotics József (Miskolci Egyetem) - A kriminalizált idegen. Az emberevő cigányok toposza Magyarországon

15.15-15.30 - Szerepi Sándor (Debreceni Egyetem) - A kulturális antropológia szerepe a roma integráció köznevelési állapot-meghatározásában

15.30-15.45 - Kocsis Péter Csaba (Debreceni Egyetem) - A roma közösség, mint a településfejlesztés lehetősége

Vita/Discuții/Discussion

 

IRODALOM/LITERATURE/LITERATURĂ

room/ camera 221 terem

Horváth Krisztina

10.40-10.55 - Bandi Irén (Ohridi Szent Kelemen Egyetem, Szófia) Az idegen arca egy magyar kortárs regényben (Kitömött barbár)

10.55-11.10 - Pieldner Judit (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Az idegenség alakzatai Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényében

11.10-11.25 - Balogh Andrea (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Ki az idegen? A személyiség problematikája Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című regényében

11.25-11.40 - Bence Erika (Újvidéki Egyetem, Újvidék, Szerbia): Kontra Ferenc Idegen-trilógiája

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Bence Erika

12.20-12.35 - Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Az idegen képe Jósika Miklós műveiben

12.35-12.50 - Garbacik-Balakowicz Magdaléna (Károly Egyetem, Prága, Csehország): Az idegenség fogalma Márai Sándor Az idegenek című regényében a kulturális irodalomelmélet perspektívájában

12.50-13.05 - Kocsis Lenke (Újvidéki Egyetem, Szerbia): Idegenek és idegenség verses regényekben a 19. századtól napjainkig

13.05-13.20 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – ebéd

Tapodi Zsuzsa

15.00- 15.15 - Horváth Krisztina (ELTE, Budapest): A Kelet kapuja. Kelet és Nyugat határa Denis de Rougemont írásaiban és Mathias Énard prózájában

15.15-15.30 - Vidosa Eszter (ELTE, Budapest): Idegen testek – Bartók Imre trilógiája és a poszthumán irodalom

15.30-15.45 - Crnkovity Gábor (Id. Kovács Gyula Általános Iskola, St. Moravica, Szerbia): Itthon az idegenben

15.45-16.00 - Vita/Discuții/Discussion

16.00-16.20 – kávészünet

Bandi Irén

16.20-16.35 - Szilágyi Szilárd (Bukaresti Egyetem, Bukarest): A magyarok és a németek egy török írónak a magyarországi hódoltság koráról szóló két regényében

16.50- 17.05 - Pap Levente (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Katolikusok és protestánsok a 18. századi katolikus történetírásban

17.05-17.20 - Szilveszter László (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az ismerős és idegen teljesség. A kortárs magyar líra Isten-élményei

17.20- 17.35 - Vita/Discuții/Discussion

 

IRODALOM/LITERATURE/LITERATURĂ                    

room / camera  222 terem

Borboly Stefan

10.40-10.55 - Balázs Imre József (Babeș-Bolyai University, Cluj Napoca): The Wanderers of the Hungarian Avant-garde

10.55-11.10 - Boróka Prohászka Rád (Sapientia University, Miercurea Ciuc): Silent Tongues: The Female Other in Sam Shepard’s Plays

11.10-11.25 - Peiu Anca  (University of Bucharest): Kate's Edna - Edith's Ellen: (Self)Portraits of (Some) Ladiesas Strangers

11.25-11.40 - Nagy Imola (Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș): Ipostazele alterității și demonizarea unui scriitor: cazul Wass Albert

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Pieldner Judit

12.20-12.35 - Puskás Dániel (University of Szeged, Szeged): Seress the Memorious. István Tasnádi’s Memo and the Representations of Huge Memory

12.35-12.50 - Krzysztof Gajewsky (The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Poland): Polish Afrika. „In Desertand Wilderness” by Henryk Sienkiewicz int he Light of Postcolonial Studies

12.50-13.05 - Kiss Fruzsina (University of Szeged, Szeged): The strangeness of the ghosts in Samuel Taylor Coleridge’s Ghosts and Apparitions

13.05-13.20 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – ebéd

Balázs Imre József

15.00- 15.15 - Borbély Ștefan (Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca): „Străinii” expresionismului

15.15-15.30 - Catrinel Popa (Universitatea București, București,): Levantini, orientali, balcanici (ipostaze ale celuilalt în literatura postmodernistă românească a anilor `80-`90)

15.30-15.45 - Tomonicska Ingrid (Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc): O schiţă a relaţiilor literare româno-maghiare

15.45-16.00 - Valentin Trifescu (Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc):Arta maghiarilor ardeleni văzută de istoricii de artă români (1919-1945)

16.00-16.20 – kávészünet

Tódor Erika

16.20-16.35 - Pál Enikő (Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc): Mijloace de autohtonizare a traducerii românești a Batrachomyomachiei pseudo-homerice

16.50- 17.05 - Constantina Raveca Buleu (Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" a Academiei Române, ,Cluj Napoca): Ambiguitatea străinului în mitologiile funcționale ale conspirației. (Alexandre Dumas Joseph Balsamo)

17.05-17.20 - Petraru Alina (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași): Domesticarea străinului în traducere

17.20- 17.35 - Vita/Discuții/Discussion

 

NYELVÉSZET/LINGUISTICS LINGVISTICĂ

room/camera  232 terem

Zopus András

10.40-10.55 - Tódor Erika (EMTE Sapientia, Csíkszereda): Idegen-e az idegen? Nyelvi attitűdök és kétnyelvűség

10.55-11.10 - Rajsli Ilona (Újvidéki Egyetem, Szerbia): Franz Miklosich és korának szókölcsönzés-felfogása

11.10-11.25 - Magyari Sára: (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Az ellenség magyar és román nyelvi képe

11.25-11.40 - Pupp Réka (Bukaresti Egyetem, Bukarest): A magyar szófaji kategóriák tanítása román anyanyelvű diákoknak

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Pál Enikő

12.20-12.35 - Zopus András (Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza): A regionális köznyelvi elemek mint a székely identitástudat hordozói

12.35-12.50 - Ajtony Zsuzsánna (Sapientia University, Miercurea Ciuc): Taming the Stranger: Domestication vs. Foreignization of the Other’s Culture

12.50-13.05 - Tankó Enikő (Sapientia University, Miercurea Ciuc): Passive constructions - strangers among L1 speakers of Hungarian?

13.05-13.20 - Farkas Alíz (Sapientia University, Miercurea Ciuc): The Lurking Stranger: Textual Representation of Foreigners in Jason’s Discourse of William Faulkner’s The Sound and the Fury

13.20- 13.30 - Vita/Discuții/Discussion

13.30- 15.00 – ebéd

 

KOMMUNIKÁCIÓ/COMMUNICATION STUDIES/ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

room/camera 233 terem

Székely Kinga

10.40-10.55 - András Hanga (Budapesti Corvinus Egyetem, TKDI) - Egy "idegen" Székelyföldön - Többségi tudattal, kisebbségiként élni

10.55-11.10 - Molnár György - Szűts Zoltán - Nagy Katalin (Budapesti Műszaki Egyetem) - Digitális bevándorlók – ébredő idegenek – az infokommunikációval behálózott világban

11.10-11.25 - Székely Kinga (Sapientia EMTE, Csíkszereda) - Idegen szemmel a világban tükör imázs az idegenforgalomban

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

12.00-12.20 – kávészünet

Nistor Laura

12.20-12.35 - Langerné Buchwald Judit (Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Veszprém) - Tanulási célú migráció és ingázás az osztrákmagyar határ mentén

12.35-12.50 - Nagy Erzsébet Györgyi (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori) Harmadik Kultúrás gyerekek

12.50-13.05 - Váró Kata (Debreceni Egyetem) - Nagy-Britannia és az idegenek − változó attitűdök és reprezentációk

13.05-13.20 - Szakács István (Dunaújvárosi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola) - Egy idegen Dunaújvárosban

13.30- 15.00 – ebéd

Bakó Rozália Klára

15.00- 15.15 - Yuko Kambara Yamane (University of Kitakyushu, Japan, CEU, Budapest) - Narratives to a stranger under the political influence in Slovakia: Hungarian minority research by an anthropologist who is not “at home”

15.15-15.30 - Gabriela Cusen (Transilvania University Brasov) – On Interruptions in Doctor-Patient Interactions: Who Is The Stranger Here?

15.30-15.45 - Grünczeisz Kata (Budapest University of Technology and Economics, Institute of Social Studies, Department of Philosophy and History of Science, Postgraduate Scool of Philosophy of Science and History of Science) - The Topics of Xenophobia and NeoNazism on Different Levels of Judicial Decisions (An Analysis and Evaluation for a Better Social Understanding)

15.45-16.00 - Bakó Rozália Klára - Tőkés Gyöngyvér (Sapientia EMTE) – Strangers in Digiland

 

INTERDISZCIPLINÁRIS SZEKCIÓ/INTERDISCIPLINARY SECTION/SECȚIE INTERDISCIPLINARĂ    

room/camera 234 terem

Horváth Gizella

10.40-10.55 - Beretvás Gábor (Debreceni Egyetem) - Idegen nemzetiségű karakterek ábrázolása a háború utáni magyar filmben

10.55-11.10 - Lendvai Timár Edit (ELTE TTK TGF, Magyar Földrajzi Múzeum) - „Gratuláló levél a svéd Georgius Wahlenberg igen szerencsés és csodálatos mûvéhez a mi Magyarországunkról”tudományos polémia egy európai idegen szemszögébõl a felvilágosodás korában

11.10-11.25 - Turós Margaréta (Kontyfa Gimnázium, PR Herald") - Palo Monte, a titokzatos afrokubai vallás

11.25-11.40 - Horváth Gizella (Partiumi Keresztény Egyetem) - A művészeti világ és a menekültválság

11.40-12.00 - Vita/Discuții/Discussion

 

Április 22., szombat

9.00-9.45 - plenáris előadás

Povedák István (Szegedi Tudományegyetem, MTA-SzTE, MoMiMű) – Mit kezdjünk az idegenekkel, pláne, ha nem evilágiak?

9.45-10.00 – kávészünet

10.00-12.40 – szekcióelőadások

13.00-14.00 – ebéd

14.00-17.00 - Városnéző séta

 

ANTROPOLÓGIA/ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIE   

room/camera 231 terem

Bodó Julianna

10.00-10.15 - Sárosi Blága Ágnes (Debreceni Egyetem) - Új aktorok mint idegenek a vidékfejlesztésben

10.15-10.30 - Biró Z. Zoltán (KAM) - A változás mint idegenség

10.30-10.45 - Jakab Judit (Debreceni Egyetem) - Idegenszerűség kezelése iskolai környezetben

10.45-11.00 - Gergely Orsolya (Sapientia EMTE, Csíkszereda) - "The Beautiful Stranger" About Teenagers' Role Models

11.00-11.20 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 – kávészünet

11.40-11.55 - Biró A. Zoltán (Sapientia EMTE, Csíkszereda, KAM) - Az eltávolítás nyelvi manőverei

11.55-12.10 - Silló Ágota (Debreceni Egyetem) - Külföldi önkéntesek, mint idegenek a székely társadalomban

12.10-12.25 - Bodó Julianna (Sapientia EMTE, Csíkszereda, KAM) - Otthon és idegenben. Az idegenség technikáinak mûködése a székelyföldi munkamigráció folyamatában

12.25-12.40 - Vita/Discuții/Discussion

 

IRODALOM/LITERATURE/LITERATURĂ                             

room/camera 221 terem

Pap Levente

10.00-10.15 - Fejes Richárd (ELTE, Budapest): Idegenség és az unheimlich tapasztalata Danielewski House of Leaves című regényében

10.15-10.30 - Csata Adél (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Gyarmathi Sámuel és Bethlen Elek koppenhágai útja

10.30-10.45 - Gregor Lilla (ELTE) Határátlépések Bodor Ádám (szöveg) világában

10.45-11.00 - Vallasek Júlia (Babes-Bolyai University, Cluj Napoca): The Use of a Miracle

11.00-11.20 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 - kávészünet

 

INTERDISZCIPLINÁRIS SZEKCIÓ/INTERDISCIPLINARY SECTION/SECȚIE INTERDISCIPLINARĂ

room/camera 233 terem

Hubbes László Attila

10.00-10.15 - Fejes János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) Strangers of Popular Culture – The Verbal and Pictorial Aesthetics of Mythological Metal Music

10.15-10.30 - Gavrila Ana Maria (Center for American Studies, University of Bucharest) - Holocaust Representation and Graphical Strangeness in Art Spiegelman’s MAUS, A Survivor’s Story

10.30-10.45 - Rafal Smoczynski (Polish Academy of Sciences) - Constructing a stranger in ritual abuse panic

10.45-11.00 - Hubbes László Attila (Sapientia EMTE, Csíkszereda) - Apocalyptic Aspects of Aliens. Visual and Narrative Representations of Aliens in New National Mythologies in the Digital Media

11.00-11.20 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 - kávészünet

 

ANTROPOLÓGIA/ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIE   

room/camera 234 terem

Tamás Ildikó

10.00-10.15 - Turós Margaréta (Kontyfa Gimnázium, PR Herald") - Emigrációs kérdőjelek az Erdélyből Magyarországra áttelepült, középkorú értelmiségiek jelenlegi identitásával kapcsolatban

10.15-10.30 - Pop Zsuzsa Ágnes (BBTE, Kolozsvár) - Az idegenség témája a (várossal [Kolozsvárral] szembesült) székiek narratíváiban

10.30-10.45 - Tamás Ildikó (MTA BTK, Néprajzi Tudományintézet) - A sarkvidéki számik az idegenkedés és az egzotikum iránti vonzódás diskurzusaiban

10.45-11.00 - Vita/Discuții/Discussion

11.20-11.40 - kávészünet

 

Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Hírek
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-26
2024-06-17Tagek

Kari Tudományos Diákköri Konferencia – 2017 beszámoló
Az idei Kari TDK 2017. április 10-11. között került megrendezésre Csíkszeredában, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, a Kari Tudományos Diákköri Bizottság, illetve a Csíkszeredai Hallgatói Önkormányzat szervezésében.

Egy izgalmas természetvédelmi karrier Ausztráliában és Óceániában
2017. április 12-én, szerdán, 18 órától a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán kerül sor egy előadásra, melynek vendége Pepe Clarke ausztrál származású jogász és természetvédelmi szakember. Az esemény helyszíne: Kis Aula

Dr. Pogátsa Zoltán: Kell-e nekünk alapjövedelem?
2017. április 12-én, szerdán, 10 órától dr. Pogátsa Zoltán, a Soproni Nyugat Magyarországi Egyetem docense tart előadást egyetemünkön. Az előadó az alapjövedelem elméletének jó ismerője, egyik magyarországi militánsa és nemzetközileg ismert szószólója.

Az irodalom körbevesz - mutatjuk hogyan
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara is ünnepli a magyar költészet napját, íme egy vagány kisfilm az alternatív bölcsész szemszögéből. #azirodalomkörbevesz #sapisbölcsész

Ismét érettségi felkészítő matematikából
2017. április 7-én, pénteken 16 órai kezdettel matematikából tartunk ingyenes érettségi felkészítőt középiskolás diákok számára.

Dr. Telegdy Balázs: POZITÍV ÉS NEGATÍV HÁLÓZATOK avagy megérthetem a saját helyzetem a társadalomban? - előadás Csíkszeredában
Dr. Telegdy Balázs a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa tart előadást Pozitív és negatív hálózatok címmel. Az esemény 2017. április 11-én 18 órától kerül megrendezésre a csíkszeredai Petőfi Kávéházban.

Egyetemünk hallgatói is részt vettek a VII. Szociológus hallgatók találkozóján
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói is jelen volt a VII. Szociológus hallgatók találkozóján, amely a Budapesti Corvinus Egyetemen került megrendezésre, 2017. március 30. és április 1-e között.

Dr. Maróth Miklós lesz az Ezüst Akadémia előadója
2017. április 5-én, szerdán Csíkszeredában, majd április 6-án, csütörtökön, Kézdivásárhelyen ad elő dr. Maróth Miklós egyetemi professzor, orientalista. Előadásának címe: Az iszlám politika elméletének bizánci gyökerei.

Április 1-én ismerkedjünk meg az eszméletlen kutatásokkal
Az április 1-ben az a jó, hogy ekkor félretesszük a mindennapi gondjainkat, és piti, humoros dolgokkal foglalkozunk. Dr. Mara Gyöngyvér a #sapiophile mai részében bemutat pár fölöslegesnek tűnő, de annál viccesebb kutatást.

Biomérnök mesterisek szakmai látogatáson a csíkszentsimoni sörgyárnál
A Fenntartható biotechnológiák mesteri szak I. éves hallgatói Az ipar számára hasznos mikroorganizmusok tantárgy keretében hivatalos szakmai látogatáson vettek részt a csíkszentsimoni sörgyárnál.

Sulibörze - diákszemmel
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszéke, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen idén első alkalommal szervezi meg a Sulibörze – diákszemmel nevű kreatív kommunikációs versenyt.

Kari Tudományos Diákköri Konferencia programja
2017. április 10-11. között tartjuk az idei Tudományos Diákköri Konferenciánkat, melynek előzetes programját az alábbiakban olvashatjuk.

Big Data adatkezelő és -elemző képzés indul
„Do you speak Big Data?” – többek között így hirdetik az Egyesült Államokban a Big Data-képzéseket.

Megvannak az új dékánhelyetteseink
2017. március 22-én, szerdán, a Kari Tanácsot követően hivatalosan is funkcióba léptek új vezetőink.

Közel 400 diák lett egyetemista egy napra
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara március hónapban három hétvégén várta nyílt ajtókkal az érdeklődőket. Március folyamán pedig közel 400 középiskolás válhatott egy napra egyetemistává.

A hétvégén ismét lesznek érettségi felkészítők
2017. március 31-én, pénteken matematikából és április 1-én román nyelv és irodalomból tartunk ingyenes érettségi felkészítőt.

Laborkukackodtunk 2017-ben is
2017. március 24-én, pénteken, a második fordulóba továbbjutott 19 háromfős diákcsapat az egyetem laboratóriumaiban végezte el a számukra meghatározott kötelező kísérleteket, amelyet délután a középiskolás csapatok által előkészített látványos kísérletek követtek az egyetem nagy aulájában.

Pénteken ismét érettségi felkészítő matematikából
2017. március 24-én, pénteken 16 órai kezdettel matematikából tartunk ingyenes érettségi felkészítőt középiskolás diákok számára.

Dr. Salamon Rozália Veronika: Sörfőzés kezdőknek - előadás Székelyudvarhelyen
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi docense, Dr. Salamon Rozália Veronika a Kávéházi előadások keretén belül tart előadást Székelyudvarhelyen. Az eseményre 2017. március 28-án 18 órától került sor a G. Café-ban.

Mutasd az outfited! - #sapifashion az egyetemen
"Légy önmagad - ha a ruháid boldoggá tesznek és jól érzed magad bennük, ragyogni fogsz." (Bonnie Wright) Divatheteket akarunk tartani a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán, ezért várjuk a hashtages fotóitokat.

Gundel János professzor a kézdivásárhelyi Ezüst Akadémián
2017. március 22-én, szerdán 16:30 órai kezdettel kerül sor a következő előadásra az Ezüst Akadémia keretén belül.

Tánczos Levente lesz az Ezüst Akadémia következő előadója
2017. március 22-én, szerdán, újabb előadást hallgathatnak meg az Akadémia résztvevői, ezúttal Tánczos Levente-József, egyetemi tanársegéd beszél pénzügyeinkről.

Sapientiás Filmszemlén mutatják be a kommunikációsok munkáikat
2017. március 23-án, csütörtökön, 18 órától kerül sor a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Nagy Aulájában a Sapientia Filmszemlére.

Légy egy napra egyetemista! - március 25-i program
Március hónapban három szombaton tartjuk kapuinkat nyitva az érdeklődők számára, 2017. március 25-én, szombaton az alábbi programmal készülünk.

Itt vannak a Laborkukac idei első fordulójának eredményei
Lezajlott a diákvetélkedő első fordulója, közzétesszük a csapatok által elért eredményeket.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki a Sapientia volt tanszékvezető professzorát
Dr. Bakacsi Gyula a székelyföldi felsőoktatás megteremtéséhez a gazdaságtudományi képzés megszervezésével és fejlesztésével hozzájáruló tevékenysége, valamint sokrétű oktatói munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Érettségi felkészítők a hétvégén is
2017. március 17-án, pénteken 16 órai kezdettel matematikából és március 18-án román nyelv és irodalomból tartunk ingyenes érettségi felkészítőt.

Dr. Prohászka-Rád Boróka: „Színház az egész világ” – Színház vs. Való Világ - előadás Sepsiszentgyörgyön
A Kávéházi előadások következő előadója Dr. Prohászka-Rád Boróka, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa lesz, aki 2017. március 21-én, kedden Sepsiszentgyörgyön a Tein Teahouse-ban tart előadást 18 órai kezdettel.

Légy egy napra egyetemista! - március 18-i program
Március hónapban három szombaton tartjuk kapuinkat nyitva az érdeklődők számára, 2017. március 18-án, szombaton az alábbi programmal készülünk.

Légy egy napra egyetemista! - március 11-i program
Március hónapban három szombaton tartjuk kapuinkat nyitva az érdeklődők számára, 2017. március 11-én, szombaton az alábbi programmal készülünk.

Erasmus tájékoztatót tartottunk
Nagy érdeklődés övezte a 2017. március 7-én tartott Erasmus+ mobilitási program tájékoztatóját, hiszen közel 90 diák jelent meg az eseményen.

Dr. Mara Gyöngyvér Kézdivásárhelyen ad elő az Ezüst Akadémia hallgatóinak
2017. március 9-én, csütörtökön, 16:30-tól kezdődően egyetemünk docense, Dr. Mara Gyöngyvér a bennünk élő mikrobákról beszél az Ezüst Akadémia kézdivásárhelyi résztvevőinek.

Dr. Lázár Ede: Üzleti élet az információrobbanás után
Dr. Lázár Ede, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja Üzleti élet az információrobbanás után címmel tart kávéházi előadást Csíkszeredában. Az eseményre 2017. március 14-én, kedden 18 órától kerül sor a Petőfi Kávéházban.

Hargita Megye Tanácsa fotópályázatot hirdet
Küldd be a kedvenc fotódat március 16-ig és nyerj egy kirándulást Ausztriába, Eisenstadt városába!

Érettségi felkészítő matematikából a hétvégén
2017. március 10-án, pénteken, 16 órai kezdettel matematikából tartunk ingyenes érettségi felkészítőt a középiskolás diákok számára.

Laborkukacokat várunk az idei versenyünkre
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának keretein belül működő Biomérnöki és Élelmiszertudományi Tanszékek hetedik alkalommal hirdetik meg a Laborkukac Diákvetélkedőt a romániai magyar általános- és középiskolások számára.

Hargita Megye Tanácsa bemutatót tart az ösztöndíjprogramjairól
2017. március 6-án, hétfőn, 16 órai kezdettel a Hargita Megye Tanácsa ösztöndíjrendszerét népszerűsíti.

Dr. Makó Zoltán előadása az Ezüst Akadémián: Azok a csodálatos fekete lyukak
2017. március 8-án, szerdán 14 és 17 órától Dr. Makó Zoltán, egyetemi professzor lesz az előadó az Ezüst Akadémián Csíkszeredában.

Új dékánja van a Csíkszeredai Karnak
2017. március 2-án, csütörtökön tájékoztattuk a sajtó képviselőit, hogy a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán vezetőségváltásra került sor március 1-től. A sajtóval való találkozás során régi vezetőink értékelték az elmúlt évek munkáját, ugyanakkor az új vezetőség előrevetítette, hogy milyen irányba tart a Kar tevékenysége.

Érettségi felkészítők matematikából és román nyelv és irodalomból
2017. március 3-án, pénteken matematikából, míg 2017. március 4-én, szombaton román nyelv és irodalomból tartunk ingyenes érettségi felkészítőt a középiskolás diákok számára.

Dr. Telegdy Balázs: Pozitív és negatív hálózatok - előadás Gyergyószentmiklóson
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa, Dr. Telegdy Balázs lesz a következő kávéházi előadó, aki Pozitív és negatív hálózatok címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson az Angel’s Cafeban 2017. március 7-én, 18 órai kezdettel.

Szászrégeni győzelemmel ért véget az idei SapiTour vetélkedőnk
2017. február 28-án, kedden, tartottuk az idei SapiTour turisztikai ismereti vetélkedő döntőjét, amelyre 18 csapat jutott tovább a 68-ból. A szászrégeni Finom Vegyes bizonyult a legügyesebbnek, a helyezés pedig a következőképpen alakult.

Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre 2017 nyarán, és tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2017/2018-as tanévben.

Erasmus+ Open Doors
2017. március 7-én, kedden, 17 órai kezdettel szervezzük meg az idei Erasmus+ estet, ahol Erasmus koordinátorunk ismerteti a tanulmányi mobilitási programot, valamint a programban résztvett hallgatók mesélnek élményeikről.

II. Fessünk mikrobákkal! - beszámoló a laboraktivitásról
2017. február 21-23. között zajlott 233 csíkszeredai végzős középiskolás részvételével a mikrobafestés a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának laboratóriumaiban.

Dékánválasztás a Sapientián
A Sapientia EMTE Szenátusa jóváhagyta a rektor által nevesített dékánok kinevezését, ennek értelmében a Csíkszeredai Kar új dékánja dr. Lázár Ede, egyetemi docens.

Petteri Laihonnen előadása: Nyelvek a finn oktatási rendszerben
2017. február 27-én, hétfőn találkozhat a közönség Petteri Laihonnen egyetemi oktatóval, aki a finnországi Jyväskyläi Egyetem munkatársa.

Osztatlan siker az Ezüst Akadémia Kézdivásárhelyen
2017. február 23-án Kézdivásárhelyen zsúfoltságig megtelt Vigadó nagy termében megtartották a Csíkszeredában rövid idő alatt sikertörténetet befutott Ezüst Akadémia Oktatási Program megnyitóját. forrás: szek-helyek.ro

Fessünk mikrobákkal! a TVR2 esti hírműsorában
A TVR2 2017. február 23-i hírműsorában tudósít a Fessünk mikrobákkal! laboraktivitásunkról. A rólunk szóló rész az alábbi linken, 27:43-nál kezdődik.

Dr. Telegdy Balázs: POZITÍV ÉS NEGATÍV HÁLÓZATOK avagy megérthetem a saját helyzetem a társadalomban?
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által szervezett Kávéházi előadások keretén belül Dr. Telegdy Balázs, egyetemi adjunktus Pozitív és negatív hálózatok címmel tart előadást Székelyudvarhelyen. Az eseményre 2017. február 28-án kedden, 18 órától kerül sor a G. Caffe-ban.

Légy egy napra egyetemista! - nyílt napokat szervezünk
Minden évben megszervezzük a Csíkszeredai Karon a nyílt napokat középiskolások számára, ez idén sincs másként, hiszen márciusban három hétvégén várjuk az érdeklődőket helyszínünkre.

Hargita megye az ifjúságért
Meghirdette ösztöndíjprogramját a Hargita Megyéért Egyesület

Dr. Kádár Annamária előadása az Ezüst Akadémián
2017. február 22-én, szerdán 14 és 17 órai kezdettel hallgathatják meg Csíkszeredában az Ezüst Akadémia Oktatási Program hallgatói dr. Kádár Annamária, pszichológus előadását Én, mint a saját mesém hőse címmel.

Ingyenes érettségi felkészítőkön vehetnek részt a középiskolások
2017. február 24-től folytatódnak az ingyenes érettségi felkészítők matematikából és román nyelv és irodalomból a Sapientia EMTE csíkszeredai helyszínén. Egyetemünk ezen foglalkozások által szeretné megkönnyíteni a középiskolás diákok felkészülését a vizsgára.

Ők jutottak tovább SapiTour második fordulójába
Nagyon szoros volt a verseny, ennek köszönhetően 18 csapat jut tovább a második fordulóra. Gratulálunk mindenkinek!

Kőrösi Csoma Sándor Program, Petőfi Sándor Program
Miniszterelnökség pályázati felhívást tett közzé a Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor Program ösztöndíjra.

Az OTP Bank Románia gyakornoki programot hirdet
Egyetemista vagy? Vagy más felsőfokú intézmény hallgatója? Többet szeretnél tudni a pénzügyi–banki területről? Barátságos, nyílt vagy és pozitívan gondolkodsz, ugyanakkor meg akarod tanulni, hogyan kommunikálj az ügyfelekkel és hogyan ápold az ügyfélkapcsolatokat? Szerezz tapasztalatokat az OTP Bank gyakornoki programja keretében!

Gazdasági randevú - interaktív előadássorozat
2017. február 23-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel vehetünk részt egy előadássorozaton, az előadások gazdasági témákat boncolgatnak különböző megközelítésből.

A Magyar Kultúra Napja a Sapientián
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara közösen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusával megszervezi a Magyar Kultúra Napját 2017. február 21-én, kedden, 16 órai kezdettel.

#mannequinnchallenge a Sapientián is
Világszerte hódít a Mannequinn Challenge melynek lényege, hogy az emberek lefagynak, bábuvá válnak és egy videós ezt örökíti meg, ahogyan mindenki mozdulatlanul áll egy helyzetben.

Dr. Salamon Rozália Veronika: Sörfőzés kezdőknek
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi docense, Dr. Salamon Rozália Veronika lesz a következő kávéházi előadó, aki Sepsiszentgyörgyön tart előadást 2017. február 21-én, kedden, 18 órai kezdettel a Tein Teahouse-ban.

Beteltek a helyek a kézdivásárhelyi Ezüst Akadémia Oktatási Programunkra
Örömmel vettük tudomásul, hogy az Ezüst Akadémia Oktatási Programunk népszerűsége KÉZDIVÁSÁRHELYEN is nagy volt, így a meghirdetett 300 hely betelt. Ma, 2017. február 15-én, szerdán, lezárjuk a jelentkezési időszakot, mivel az érdeklődők száma elérte a nagy előadóterem befogadóképességét.

Sapiophile: A szerelem kémiája
Bálint napon eláruljuk, hogy mi a szerelem összetevője, hiszen Mara Gyöngyvér​ a #sapiophile következő részében megfejti, hogy mitől is vagyunk boldogok. Ha nem szeretnéd most Valentin napon mások romantikus képeit nézegetni, akkor itt egy kis tudomány a szerelem kémiájáról.

Népes számú csapat jelentkezett a SapiTour versenyünkre
2017. február 14., kedd délig jelentkezhettek a középiskolás csapatok a 2017-es SapiTour turisztikai ismereti vetélkedőre, melynek idei tematikája természeti értékek szerepe a turizmusban. Az első fordulóra 68 csapat küldte el jelentkezését a versenyre.

Új rektorhelyettesek a Sapientia EMTE-n
A Sapientia EMTE Szenátusa 2017. február 10-i ülésén jóváhagyta dr. Mara Gyöngyvér egyetemi docens és dr. Balog Adalbert egyetemi tanár rektorhelyettesi tisztségbe való kinevezését.

SapiTour 2017-ben is: a természeti értékek a világ turizmusában
A Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kara megszervezi idén is a SapiTour turizmus ismereti vetélkedőt, amelyre 2-3 fős középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A vakációra való tekintettel a jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk február 14., kedd, 12 óráig.

Tomonicska Ingrid kollégánk megszerezte doktori fokozatát
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának volt hallgatója, jelenleg a Humántudományok Tanszék óraadó tanársegédje 2017. február 9-én védte meg doktori dolgozatát nagyon jó minősítéssel a Brassói Transilvania Egyetem Doktori Iskolájában.

Egység a változatosságban – az Erasmus+ Projekt Litvániában folytatódik
A „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” nevű Erasmus+ projekt 2016 szeptemberében indult. Ennek a második partnertalálkozójára került sor január 26-28. között a Vilniusi Üzleti Főiskolán (Vilnius Verslo Colegija) Litvánia fővárosában, Vilniusban.

Dr. Prohászka-Rád Boróka: „Színház az egész világ” – Színház vs. Való Világ- előadás Csíkszeredában
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa, Dr. Prohászka-Rád Boróka tart előadást Csíkszeredában 2017. február 14-én, kedden, a Kávéházi előadások keretén belül. Az előadás a Petőfi Kávéházban, 18 órakor veszi kezdetét.

Ezüst Akadémia Oktatási Program indul Kézdivásárhelyen
A nagy sikerű Ezüst Akadémia Oktatási Program mostmár Kézdivásárhelyen is elérhetővé válik az 50 év fölöttiek számára, hiszen 2017. február 16-ig lehet jelentkezni az ingyenes előadássorozatra.

Fessünk mikrobákkal! - laborgyakorlat középiskolásoknak
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara interaktív laboraktivitásra hívja meg a csíkszeredai középiskolák XII. osztályos diákjait. A Biomérnöki Tanszék és az Élelmiszertudományi Tanszék által szervezett tevékenység keretében a diákok kipróbálhatják a mikrobákkal való „festést”.

Márton Áron Kutatói ösztöndíjat nyertek hallgatóink
A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdetett a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Programban való részvételre.

Dr. Lázár Ede: Üzleti élet az információrobbanás után - előadás Gyergyószentmiklóson
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi docense, Dr. Lázár Ede lesz a következő kávéházi előadó, aki Gyergyószentmiklóson az Angel’s Cafeban tart előadást 2017. február 7-én, kedden, 18 órai kezdettel.

Új előadókkal és új témákkal jelentkezik a Kávéházi előadássorozat
2017. február-május időszakban új előadókkal és új témákkal készülünk Székelyföld városai közönségének, ugyanis folytatódnak a kávéházi előadásaink, melynek célja tudománynépszerűsítés és szórakoztatás.

Hogyan adjuk el városunkat? Udvarhelyen kiderül
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa, Dr. Nagy Benedek lesz a következő előadója a kávéházi előadásoknak, aki Székelyudvarhelyen a G. Cafeban tart előadást 2017. január 31-én, kedden, 18 órától.

Hármas könyvbemutatóra kerül sor
2017. február 2-án, csütörtökön, 17 órától kerül sor Dr. Oláh-Gál Róbert, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának oktatójának könyveinek a bemutatójára.

Az Aktuális műsorban a Sapiophile videóblog szereplői
Az elmúlt időszakban a #sapiophile vlogunk igen nagy népszerűségnek örvend, így az online felületek mellet mostmár a helyi televíziók is érdeklődnek iránta. A vlogban szereplő két oktatónk Tánczos Levente-József és Mara Gyöngyvér a Hargita Stúdió vendége volt.

Brandstorm - ők voltak a legügyesebbek
A verseny döntője 2017. január 21-én, szombaton került megszervezésre. Hat csapatot díjaztunk összesen 6000 lej értékben. A díjazottak részletes ismertetése az alábbi táblázatokban található.

Pozitív tapasztalatok az Educatio kiállításon Budapesten
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2017. január 19-21. között részt vett a Budapesten szervezett nemzetközi felsőoktatási kiállításon, melynek célja, hogy a továbbtanulás előtt álló diákoknak segítséget nyújtson a választásban és pontos információval szolgáljon a felvételi rendszerről és követelményekről.

Sapientiás oktató is társszerzője a Nature-ben megjelent klímakutatással kapcsolatos tanulmánynak
A napokban jelent meg a világ legrangosabb tudományos folyóiratában - a Nature-ben - egy klimaváltozással összefüggő tanulmány, amelynek társszerzője Dr. Ráduly Botond, a Sapientia EMTE csíkszeredai Biomérnöki Tanszékének oktatója.

Együttműködési megállapodás született a Sapientia és a kézdivásárhelyi önkormányzat között
Együttműködési megállapodást írt alá Kézdivásárhely polgármestere, Bokor Tibor és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, Dr. Makó Zoltán, amelynek legfőbb célja egymás támogatása különböző területek, programok kapcsán. A hivatalos dokumentum aláírására Kézdivásárhelyen, a polgármesteri hivatalban került sor január 17-én, kedden délben.

EU3doms fotópályázat
A „Vita az Európai Unió négy szabadságának jövőjéről – EU3doms”nevű projekt keretén belül Hargita Megye Tanácsa fotópályázatot hirdet a következő témában: Az Európai Unió négy szabadságelve közül számodra melyik a legfontosabb, és miért?

Sapi Tehetségnap immár hetedszer
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Matematika-Informatika Szakcsoportja 2017. január 14-én, szombaton, hetedik alkalommal szervezte meg a Sapi Tehetségnapot középiskolások számára.

Gén a levesemben - Csíkszeredában az előadás
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa, Dr. Miklóssy Ildikó lesz a csíkszeredai Petőfi Kávéház vendége 2017. január 17-én, kedden 18 órától. Az előadás során bővebb tudást szerzünk a génmódosított növényekről.

17. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Sapientia
2017. január 19-21. között Magyarországon Budapesten szervezik meg a 17. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást, amelyre Egyetemünk képviselete is ellátogat és kiállítóként részt vesz.

Miklóssy Ildikó lesz az Ezüst Akadémia következő meghívottja
Folytatódnak januártól is az Ezüst Akadémia Oktatási Program előadásai, így 2017. január 11-én, szerdán, 14 és 17 órától Dr. Miklóssy Ildikó, egyetemi adjunktus, a Biomérnöki Tanszék vezetője beszél a génmódosított növényekről.

Pieldner Judit Gyergyószentmiklóson tartja meg kávéházi előadását
A Kávéházi előadások sorozat következő előadója Dr. Pieldner Judit, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi adjunktusa, aki Gyergyószentmiklóson az Angel’s Cafeban tart előadást 2017. január 12-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel.

Megvan a sulinaptár szelfi játék nyertese!
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara ajándékba küldött a középiskolásoknak sulinaptárt. Ezt megspékelve, arra kértük a sulisokat, hogy készítsenek egy osztályszelfit a naptárral és küldjék vissza.

Székely Előfutár Ösztöndíjat nyert két biomérnök hallgatónk
Az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) által meghirdetett 2016-os évi Székely Előfutár Ösztöndíjpályázat 7 nyertese között van két frissen végzett biomérnök hallgatónk: Varga Orsolya és Kedves Alfonz.

Sapiophile: 10+1 tipp az újévi fogadalmaink betartásához
Itt van az új és az új tervek is. Nem egyszerű gondosan figyelni és tenni céljaink elérése érdekében, ezért oktatónk, Tánczos Levente a #sapiohile legújabb részében megoszt velünk 10+1 tippet arra vonatkozóan, hogy a januári fogadalmaink ne vesszenek el a ködben.

Nyelvvizsgára lehet jelentkezni
A 2017-es év első ECL nyelvvizsgája február 3-án (B1, C1 szintek) és február 4-én (B2 szint) kerül megszervezésre. Jelentkezni január 16-ig lehet Dégi Zsuzsanna tanárnőnél, a zsiged@yahoo.com e-mail címen.

Az idei Tudományos Diákköri Konferencia határidői
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán a 2016/2017-es tanévben is megszervezzük a Tudományos Diákköri Konferenciát hallgatóinknak. Ennek ütemtervét az alábbiakban olvashatjuk.

Akkreditálták a Marketing szakunkat
2016. december 15-én jelent meg az ARACIS hivatalos közlönyében, hogy sikeresen bírálták el a Marketing szakunk dokumentációját és az akkreditációt követően intézményünk saját hallgatóinak szervezhet államvizsgát, ugyanakkor saját oklevelet kapnak hallgatóink a képzés elvégzése után.

Agrártudományi ETDK - 2017
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa és a Kar Hallgatói Önkormányzata a 2016/2017-es tanév tavaszi félévére meghirdeti az Agrártudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK).

Adományokat gyűjtöttünk a Böjte Csaba által működtetett otthonok lakóinak
2016. december 21-én, szerdán vendégünk volt Böjte Csaba ferences szerzetes, aki az Ezüst Akadémia Oktatási Program hallgatóinak tartott két előadást. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy a Sapientia munkaközössége az akadémia hallgatói körében gyűjtést szervez.

A Szent István-otthon diákjait ajándékozták meg a sapientiások
A Böjte Csaba ferences szerzetes által létrehozott, erdélyi gyerekeket segítő Dévai Szent Ferenc Alapítványnak vásároltak ajándékokat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának munkatársai, illetve Hallgatói Önkormányzata (HÖK). Az ajándékcsomagokat kedden délután adták át a csíksomlyói Szent István-otthon épületében. forrás: székelyhon.ro

#sapiophile tippek a karácsonyi nagytakarításhoz
Ahogy nincs karácsony Reszkessetek betörők nélkül, úgy nincs karácsonyi előkészület nagytakarítás nélkül. A #sapiophile újabb részében Mara Gyöngyvér megtanítja, hogyan takarítsunk takarékosan, egészségesen, környezetbarát módon. Még sosem volt ilyen buli a takarítás!

Hallgatóink szakmai képzésen a virtuális valóságban
A fiatalok képzésében látja a jövőt Stefan Burckhardt német üzletember, az Engmatec Kft. csíkszeredai munkapontjának vezetője. A modern technikák megismerésének, illetve a mentalitás átformálásának céljából a cég szakmai utat szervezett Németországba végzős egyetemisták számára. A fiatalokat mi is elkísértük. forrás: szekelyhon.ro

Hat székelyföldi város levegőjének mikrobiológiai vizsgálata
Október végén-november elején Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Tusnádfürdő, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely városi levegőjének mikrobiológia vizsgálata alapján megállapítható, hogy a legtöbb mikroorganizmus (baktériumok és penészgombák) Csíkszereda levegőjében, míg a legkevesebb Tusnádfürdőn volt kimutatható.

Újabb mandátumot nyert Dr. Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora
A Sapientia EMTE akadémiai közössége 2016. december 14-én újraválasztotta Dr. Dávid László professzort az egyetem rektori tisztségébe.

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign