InSPIRES projekt

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
InSPIRES projekt

Finanszírozó: Európai Bizottság – Horizon 2020

Koordinátor: Barcelona Institute for Global Health, ISGlobal 

https://inspiresproject.com/

 

Célok:

Az InSPIRES projekt az európai és Európán kívüli civil és akadémiai szféra, valamint más érdekcsoportok képviselőit kapcsolja össze innovatív Science Shop típusú hálózatok megtervezése és megvalósítása céljából. A Science Shop az egyetemi oktatást, tudományos életet és a civil társadalom ügyeit közösségi kutatásokban foglalja össze, amelyek az érintettek aktív részvételére alapozva megpróbálnak hidat képezni a társadalom és a tudomány képviselői között.

A projekt kutatási-fejlesztési elképzeléseket támogat az egészségügy és környezetvédelem témaköreiben, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonására (nők, idősek, fiatalkorúak és menekültek). Az InSPIRES a Science Café típusú és más közösségi kezdeményezéseket hozza össze a releváns, a helyi adottságokhoz és kultúrához illeszkedő és közösségi részvételen alapuló kutatás-fejlesztés megvalósításához. 

InSPIRES eredmények:

 • a döntéshozók és politikai szervezetek kutatási eredményekkel való támogatása a helyi, regionális, országos és nemzetközi politikák módosítása céljából;

 • a tudomány társadalmi helyének és szerepének megvitatása, a civil szféra és az általuk képviselt társadalmi kérdéskörök szisztematikus bevonása a kutatási-fejlesztési folyamatokba, és

 • a felelősségteljes kutatás-fejlesztést (Responsible Research and Innovation - RRI) és a nyitott tudományt (Open Science - OSc) elősegítő módszertan és stratégiák kidolgozása.

 

A projektről:

A javaslatunk által megoldandó kihívás multidiszciplináris aspektusú, mivel a különféle, de kapcsolódó kutatási területeket összetett nézőpontból közelíti meg. Számos bizonyíték tanúskodik  a légszennyezés, különösen a szállópor (PM) koncentráció és a szív ill. légzőszervi megbetegedések során jelentkező morbiditás / mortalitás kapcsolatáról. A rendelkezésre álló statisztikai adatok azonban pusztán az Észak-Amerikában és Nyugat-Európában végzett tanulmányok eredményeit tükrözik, míg a közép-kelet-európai térségből származó adatok alig állnak rendelkezésre. Számos specifikus tényező - demográfiai, genetikai, meteorológiai és egyéb helyi tényezők - befolyásolja a levegőben lebegő részecskék egészségügyi hatásait. A levegőminőség monitorizálása során kapott adatok alapján a közép-kelet-európai emberek olyan térségben élnek, mely területek magasabb légszennyezettségi mutatókkal rendelkeznek más európai térségekhez képest.

A projekt célkitűzése hozzájárulni a nyílt innováció, nyitott tudomány stratégiák fejlesztéséhez Hargita megyében, bevonva az érintett társadalmi szereplőket egy olyan kutatásban, ahol a légszennyezés közegészségügyi vonatkozásait vizsgáljuk. Ennek eredményeként jelen kutatási projekten belül tervezzük azonosítani a levegő minősége, a köd és csapadék fiziko-kémiai tulajdonságai, mikrobiális terheltsége és egészségügyi összefüggések regionális szintű kapcsolatát. A korábbi projektek során (pl. SPARKS) helyi partnerségeket alakítottunk ki az érdekelt felekkel, és további kapcsolatokat tervezünk kialakítani helyi szereplőkkel, akik közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a jelenlegi részvételen alapuló kutatási projekthez.

A legfontosabb várható eredmények:

o fontosabb adatok (köd, csapadék, mikrobiológia) gyűjtése és elemzése a helyi légköri szennyezés és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásokkal kapcsolatosan

o a fent említett kölcsönhatások hátterének megértése

o science shops platformok létrehozása és fejlesztése

o kommunikáció kezdeményezése a kulcsfontosságú intézmények között ezen a téren, valamint a civil szervezetek bevonása

o a társadalmi szereplők és a politikai döntéshozók támogatása az RRI előmozdításához a helyi igények és érdekeknek megfelelően

o társadalmi érzékenység növelése a környezet és egészségügyi problémákkal kapcsolatosan, különös figyelmet fordítva a veszélyeztetett csoportokra („Csíki anyák” Egyesülete, Caritas Egyesület)

Tevékenységek

Pilot kutatás: Hargita megye zárt medencéiben a köd és a csapadék kémiai és biológiai tulajdonságainak és közegészségügyi szempontjainak részvételen alapuló vizsgálata 

 • a köd és a csapadék fizikai-kémiai jellemzése, HYSPLIT modellezés

 • mikrobiológiai jellemzés (metagenomikai megközelítés)

 • összetett kölcsönhatások és közegészségügyi szempontok meghatározása

InSpires projekt részvételen alapuló kísérőprogramjai

Az InSPIRES projekt keretében a kutatási munka mellett több részvételen alapuló kísérőprogramot is szervezünk a helyi szereplők bevonásával.

Részvételen alapuló programok:

 • Revese Science Café

 • Tematikus workshopok 

  • A csapadék fiziko-kémiai jellemzése

  • A csapadék mikrobiológiai terhelése

  • A csapadék minőségének közegészségügyi vonatkozásai

 • Science Café

 • Szakpolitikai ajánlások kidolgozása

Kommunikációs tevékenységek

 • Sajtókonferencia a projekt elindításakor

 • Sajtóközlemény a kutatási projekt eredményeiről 

 • Nyílt laboratóriumi napok

 • Záró sajtókonferencia

 • Online média jelenlét a weboldalon, Facebookon és az Instagramon

Hírek
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign