Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – csik.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Felvételizőknek /

Szükséges iratok felvételizőknek

A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél, illetve az alábbi iratok alapján. A beiratást a jelentkező nevében más személy is végezheti, meghatalmazás alapján. Az iratok másolatának eredeti példánnyal való megfelelőségét a beiratkozás során az erre kinevezett egyetemi alkalmazottak hitelesítik, majd az eredeti iratokat visszaadják a tulajdonosnak.

Mi szükséges a felvételi mappához? (alapképzés és mesterképzés)

1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél, illetve az alábbi iratok alapján. A beíratást a jelentkező nevében más személy is végezheti, meghatalmazás alapján. Az iratok másolatának eredeti példánnyal való megfelelőségét a beiratkozás során az erre kinevezett egyetemi alkalmazottak hitelesítik, majd az eredeti iratokat visszaadják a tulajdonosnak.

ALAPKÉPZÉS (BSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;

b) 1. érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és másolata. A 2019-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják –az érintett intézmény által kiállított igazolást.

b) 2. törzskönyvi kivonat egyszerű másolata

c) háziorvos által kibocsátott orvosi igazolás;

d) 4 db. 3 x 4-es fénykép;

e) születési bizonyítvány eredeti példánya és fénymásolata;

f) személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata;

g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;

h) irattartó.

2. Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és fénymásolata;

b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije és másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;

c) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II. és III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;

d) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.

 

MESTERI képzés (MSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;

b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és fénymásolata;

c) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint szerzett, legalább licensz szintű diploma vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetijeés másolata a más egyetemen is képzésben lévő jelentkezők esetében.

d) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredeti példánya, illetve másolata, más egyetemről származó jelentkezők esetében;

e) nyelvi kompetencia bizonylat;

f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;

g) 4 db. 3 x 4-es fénykép;

h) születési bizonyítvány eredetije és másolata;

i) személyi igazolvány fénymásolata;

j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat vagy a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok;

k) irattartó.

 

2. Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és másolata;

 

3. A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők: 

a) 25. életévüket be nem töltött félárvák és árvák; 

b) akik gyermekotthonban nevelkedtek; 

c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve 

nyugdíjas szülőket is); 

d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei; 

e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei. 

f) Karunk által szervezett tanulmányi versenyek valamelyikén I., II., III. helyezést érte el

g) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet

 

4. A beiratkozási kérelemben a jelentkező megjelöli a felvételi vizsga nyelvét, és azt, hogy igényeli-e a tandíjas helyet abban az esetben, ha tandíjmentes helyre nem nyer felvételt. Önköltségesen (is) működő szakok esetében a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a teljes tandíjat, amennyiben ilyen helyre jut be.

Amennyiben egy képzési ágon belül több szakra szerveznek felvételit, illetve több képzési ágra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek kiválasztania a szakokra/képzési ágakra való bejutás sorrendjét. A megjelölt opciókon nem lehet változtatni a beiratkozások lezárulta után. A jelentkező köteles minden, a hivatalos rendelkezések által előírt adatot korrekt módon közölni a beiratkozási ívben.

Hiányos jelentkezési iratcsomó nem vehető figyelembe.

5. A szóbeli és/vagy írásbeli felvételi vizsgát lebonyolító szakokon a beiratkozáskor felvételi igazolványt állítanak ki, amellyel a felvételiző a felvételi teljes időtartama alatt igazolhatja magát. A vizsgákon való részvételkor a felvételi igazolvány mellett a személyazonossági igazolvány is szükséges a felvételiző azonosításához.

6. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz az Egyetemi Felvételi Bizottságnak a jelentkezők számának összesítéséről.

7. Sikertelen felvételi vagy a felvételitől való visszalépés esetén a felvételi dosszié a személyazonossági felmutatása alapján személyesen vagy a jelentkező által írásban megbízott személy útján vehető át.

8. Azon szakok esetében, ahol a felvételi írásbeli vagy szóbeli vizsgát/interjút is tartalmaz, a jelentkező visszaigényelheti a beiratkozási díj 75%-át, ha a felvételi dossziét legalább 24 órával a vizsga megkezdése előtt visszavonja.

Felvételi szabályzat alapképzés

Felvételi szabályzat mesterképzés 

felvételi, szükséges iratok felvételizőknek

Eseménynaptár

2020. április

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930