Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium

Jelmondatunk: A tudás hatalom!

A szakkollégiumokról általában

A szakkollégiumi mozgalom mondhatni hungarikum. A magyar tehetséggondozási rendszer eleme, egy sajátos intézmény, amely a felsőoktatási rendszerben, a tagjai számára, igyekszik megfelelő környezetet biztosítani a magas színvonalú munkához.

A legrégibb ilyen intézményként az Eötvös Collegiumot tartják számon, amelyet még 1895-ben alapítottak, de a mai szakkollégiumi mozgalom első fecskéje azonban a budapesti Corvinus Egyetemen (akkori nevén Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) működő Rajk László Szakkollégium, az ő mintájára szerveződött újra a szakkollégiumi mozgalom, és ma már szinte minden egyetemen működik, általában nem is egy, hanem több ilyen műhely.

A szakkollégiumi létet, az intézmények működését Magyarországon most már kormányrendelet, és egy közösen elfogadott Szakkollégiumi Charta szabályozza. A Chartában leírt főbb elvek mentén igyekszik kifejteni tevékenységét minden szakkollégium. A Szakkollégiumi Charta főbb elvei:

 • A szakkollégium széleskörű autonómiával és kiterjedt önkormányzattal rendelkezik.
 • A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka áll.
 • A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja.
 • A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy főiskolások közössége alkotja.
 • A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, illetve erre törekednek.
 • A szakkollégium nagy hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai fejlődésére, az alapképzés első éveitől az egyetemi illetve főiskolai képzés végéig.

Ma már a magyar szakkollégiumok Minősített Szakkollégium státuszt is szerezhetnek, amely minősítést a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma szakmai testület állít ki. A minősítés egy, illetve három tanévet magába foglaló időszakra szól.

A szakkollégiumok és a tehetséggondozás

A szakkollégiumok célja, hogy tagjaik magas szintű, minőségi szakmai programokon gyarapítsák tudásokat, fejlesszék képességeiket. Ez az egyik tényező, amely a szakkollégiumokat az egyetemi/főiskolai tehetséggondozás egyik alappillérévé teszi.

A tehetséggondozás az eltömegesedő felsőoktatásban a tehetséges diákok megtalálását, tehetségük kibontakozását és fejlesztését jelentheti, amelyekre nagyon is alkalmas intézmény egy szakkollégium.

A szakkollégiumi mozgalom keretein belül nem csak akadémiai/tudós tehetségek megtalálása és támogatása oldható meg, hanem a szakkollégiumi mozgalom sajátosságának, közösségekbe való szerveződésének köszönhetően, egy szélesebb körű tehetséggondozási tevékenység valósulhat meg. A szakkollégiumok egy értelmiségi közösség kialakítását, és egy értelmiségi háló szövését is kitűzték célként, vagyis a tehetséges egyének, nem csak szakmailag kaphatnak kiváló útravalót a szakkollégiumi évek alatt, hanem közösségi értelemben is többé válnak, és értékes kapcsolatrendszerrel gyarapodnak.

A Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium

A szakkollégium-alapítás gondolata 2002 tavaszán merült fel néhány agráros, könyvelő és akkor még vidékfejlesztés szakos hallgatóban, 2004-ben vált jogi személlyé. Az alapító személyek elgondolása alapján a szakkollégium azért jött létre, hogy gyakorlatiasabb képzésben részesítse az oda jelentkező diákokat. Az alapítás óta körülbelül 100 diák végzett a szakkollégiumban.

„Szeretnénk egy társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes közösséggé formálódni és az egyetemi évek befejeztével is együttműködni, közös projekteket megvalósítani.” – az alapítás óta mindig ez a mondat kerül elő a fiókból, ha a kezdetekről kérdezik a szakkollégium képviselőit. A Sapientia EMTE csíkszeredai helyszínének strukturális változása után a szakkollégium a Gazdaság- és Humántudományok Karon folytatta működését, főként a közgazdász hallgatókat vonva be.

A kollégiumban igyekeznek mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból bővíteni a tehetséges egyetemisták ismereteit, amelyet előadások, táborok és tanulmányutak szervezésével, kutatásokban való részvétellel igyekszünk megvalósítani.

A szakkollégiumi rendezvényeknek csak egy része zártkörű, törekszünk arra, hogy a Csíkszeredai Kar többi érdeklődő hallgatóinak a szakmai igényeit is kielégítsük.

Ezek mellett igyekszünk kapcsolatot tartani az Egyetem oktatóival, a tanszékekkel, a végzett szakkollégistákkal, valamint bel- és külföldi, hasonló célokat követő szervezetekkel. Együttműködés megállapodásunk van több anyaországi szakkollégiummal. A szakkollégium 2012 óta már a kollégium egy külön szárnyában üzemel, ahol a szakkollégisták együtt lakhatnak, és a kollégiumi lét adta lehetőségeket kihasználva közösen csiszolják értékké a saját tudásukat.

BFS Szakkollégiumi programok

A szakkollégiumi programok egy része ciklikusan, évente kerül megszervezésre, viszont a tagok igényei szerint egyszeri rendezvényekre is sor kerül.     

Ismétlődő programok:  

 • heti rendszerességgel szervezett találkozók - beszélgetések gazdasági témákról és problémákról
 • Gazdasági esettanulmányok olvasása és megoldása
 • Szakmai előadások
 • Tanulmányi utak
 • TDK dolgozatok elkészítése és megbeszélése

Évente ismétlődő jelentősebb rendezvényeink:

Projektmenedzsment tábor

A szakmai tábornak az a célja, hogy a tagok érdekeltségi körében levő kérdésekre keressenek választ és többet tudjanak meg az adott témáról, mind.

Csíkszeredai Nyílt Esettanulmány verseny

A szakkollégium 2002 óta minden évben megrendezi a nemzetközi Csíkszeredai Nyílt Esettanulmány Versenyt. Az esettanulmány verseny két fordulóból áll, az első fordulóban egy rövid esettanulmányt kell megoldani, a megoldásról kell készíteni egy prezentációt. Ezt egy szakmai zsűri értékeli ki, amelyek alapján kialakul egy rangsor. Ezek alapján kerülnek ki a döntős csapatok, akik kapnak egy újabb esettanulmányt, amelyet szintén meg kell oldjanak.

Esettanulmány liga

Ez egy olyan esemény, amelyen az esettanulmány versenyen részt venni kívánó diákok felkészülhetnek kellőképpen a versenyre. Gyakorolják az esettanulmányok megoldásához szükséges módszereket és technikákat.

Tanulásmódszertan hétvége

Szükségesnek látjuk a diákok tanulási készségeinek a fejlesztését, a résztvevő diákok kommunikálással és „játékosan” fedeznek fel tanulási módszereket és ezzel megtanulják egymástól azt, hogy hogyan lehet egyszerűbben és gyorsabban tanulni, ami előnyükre válik egyetemi tanulmányaik eredményességét illetően is.

Pénzidomár vetélkedő – kétfordulós középiskolás esettanulmány verseny

Ezzel a rendezvénnyel segíteni szeretnénk a diákoknak, hogy felkészülhessenek az egyetemen a rájuk váró kihívásokra, az addig megszokott tanulási módszerektől eltérőeket ismertetve meg.

Szakmai előadások

Szakmai előadásokat szervezünk meg úgy, hogy megfelelő nemzetközi szakembereket hívunk a különböző szakmák és témák iránt való érdeklődés alapján.

Esettanulmány értékelő szakmai hétvége

Esettanulmány versenyen résztvevők megoldásainak kiértékelése szakemberek által, erre a hétvégére a verseny után kerül sor. Itt a versenyzők megtudják azt, hogy mit írtak jól és hogy miben hibáztak. Ez azért szükséges, hogy fel tudják mérni a saját tudásukat.

Az állandó jelleggel megszervezett programok mellett természetesen, minden évfolyamnak meg vannak a saját szervezésű kisebb programjai, amelyek célja természetesen mindig is a tehetségük megfelelő kibontakoztatása és fejlesztése.

Hírek
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-03
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign