Leendő női vállalkozó hallgatók figyelmébe: ifempower

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Leendő női vállalkozó hallgatók figyelmébe: ifempower
Leendő női vállalkozó hallgatók figyelmébe: ifempower
Leendő női vállalkozó hallgatók figyelmébe: ifempower
2021. november 12.

Az „IFEMPOWER” –projekt (Erasmus+ program) keretében a 2019/2020-as tanév második félévétől meghirdetésre kerül női vállalkozói ismeretek témakörében egy fakultatív tantárgycsomag, amely két féléves és tananyagai egymásra épülnek.

Az „Általános vállalkozói ismeretek” és a „Női vállalkozók” című tantárgyak jelenleg a Szociológia szak tantervében találhatók, viszont a Neptun rendszeren keresztül bármilyen szakos hallgató felveheti ezeket. A 2019/2020-as tanév második félévében az első tantárgy, a 2020/2021-es tanév első félévében a második tantárgy vehető fel.

A tárgyak kreditértéke 3-3, heti óraszáma 2 óra előadás és 1 óra szeminárium, viszont  tömbösítve kerülnek oktatásra, éppen annak érdekében, hogy ne legyen ütközés a hallgatók órarendjével.

A női vállalkozói képzés tantárgycsomag kiegészül egy mentorálassal egybekötött szakmai gyakorlattal is, amely szintén kreditet ér.  A legjobb eredményt elért hallgatók közül hárman két intenzív, négynapos tréningen is részt vehetnek - egy hazai, és egy németországi helyszínen - melyek összes költségét a projekt fedezi.

A helyek száma 20. Jelentkezhetnek bármilyen szakos nem végzős hallgatók, illetve azok a végzős alapszakos hallgatók, akik egyetemünkön szeretnék folytatni mesteris tanulmányaikat.


Jelentkezni a következő linken lehet: https://forms.gle/ARKzUwdqYQmARKsFA

Jelentkezési határidő: 2020. február 10, 14.00 óra


Az ifempower egy olyan nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Erasmus + programja társfinanszíroz, és 7 különböző európai országból származó 9 partner együttműködése folytán valósul meg.
Az ifempower fő célja egy nemzetközileg használható komplex módszertan és tanterv kidolgozása a női vállalkozásról, amely hangsúlyosan támaszkodik sikeres női vállalkozók mentorációjára és projekt-alapú tanulásra.
Az oktatásra kerülő tantárgycsomag az ifempower – projekt egyik legfontosabb innovatív jellemzője.
További információ megtalálható a projekt hivatalos honlapján: https://ifempower.eu/

Hírek
2021-11-12
2021-11-12
2021-11-12
2021-11-12Tagek

Oktatóink az iFempower projekt keretében Spanyolországban jártak
2019. szeptember 9-12. között a spanyolországi Sevillában került sor az ifempower nevű Erasmus+ projekt harmadik találkozójára, melyen Gergely Orsolya és Tánczos Levente-József kollégáink képviselték az egyetemet. Az első 3 nap oktatói tréningen vettek részt az ausztriai, izlandi, magyarországi, németországi, portugáliai és spanyolországi kollégáikkal együtt.

Vállalkozni akaró nők mentorálása és fejlesztése - Erasmus+ projektben vesznek részt oktatóink
iFempower - Interaktív és mentorálás alapú fejlesztés a vállalkozásindításhoz nőknek címmel indult egy Erasmus+ projekt, amelyen a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karáról Dr. Lázár Ede, Dr. Gergely Orsolya, Kádár Beáta, Tánczos Levente - József oktatók vesznek részt.

Hogyan lesz az ötletből vállalkozás?
Partnerkeresés és tudáscsere business angelek, női vállalkozók és potenciális vállalkozók, szakértők és más érdekeltek számára.

Ifempower Spring School
2021. április 7-13. között zajlott az Ifempower Spring School, melynek karunk volt a virtuális házigazdája.

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign