Kommunikáció és PR szak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Kommunikáció és PR szak
Kommunikáció és PR szak
Kommunikáció és PR szak

A szak leírása

A 2003 óta működő Kommunikáció és PR képzés fő célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a társadalom, a média, a gazdaság és civil szféra működését, intézményrendszerét.

A három éves alapképzés elméletigényes, de ugyanakkor gyakorlatorientált. Az elméleti képzés célja, hogy a hallgatók szert tegyenek olyan társadalomtudományi alapműveltségre, amelynek segítségével értelmezni képesek a társadalmi folyamatokat. A társadalomtudományi alapozó ismeretek (kommunikációelmélet, kulturális antropológia, a szociológia alapjai, politológia, alkalmazott számítástechnika, bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba) elsajátítása mellett a hallgatók olyan PR, marketingkommunikáció és média ismereteket (PR menedzsment, reklámírás, tv és rádióműsor szerkesztés, PR kampányok, PR kiadványok) szerezhetnek, amelyek szakirányú képzést biztosítanak és felkészítik a mester szakra való továbblépésre. Mindezek mellett hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommunikációs kompetenciájának fejlesztésére, a meggyőzés, az érveléstechnika, a nyilvános beszéd és prezentációs technikák elsajátítására.

A gyakorlati képzés is hangsúlyt kap a három év alatt, a szakmai gyakorlatok, műhelytáborok, PR nyári egyetem, a tv stúdióban végzett gyakorlatok a projektszemléletű team-munkára épülő szemináriumok és terepgyakorlatok biztosítják a hallgatók számára a kommunikációs szakma gyakorlati megismerését.

Végzetteink jó eséllyel tudnak elhelyezkedni intézmények, gazdasági vállalkozások, közigazgatási és kulturális intézmények, non profit szervezetek kommunikációs részlegén, médiában vagy reklámügynökségeknél, de akár rendezvényszervezőként vagy szóvivőként is.

Neked ajánljuk, ha:

 • tudni szeretnéd, miként járul hozzá a hatékony kommunikáció a szervezetek sikeresműködéséhez
 • ha szeretnéd megtanulni a reklámszerkesztés fortélyait
 • ha szívesen foglalkoznál rendezvények szervezésével
 • ha érdekel, hogy miként lesz valaki híres és sikeres

Ezt tanulhatod:

 • PR-menedzsment, mass-média, nyilvános kommunikáció, rendezvényszervezés, televíziósműsorszerkesztés, reklámtermékek előállítása, fogyasztói magatartás, gazdasági és turisztikaikommunikáció

Mi leszel, ha nagy leszel?

 • szerkesztő és tartalommenedzser
 • rendezvény- és programszervező
 • újságíró
 • sajtószóvivő
 • PR-menedzser
 • reklámszakember
 • projekt kommunikációs szakértő
 • kreatív menedzser
 • kommunikációs és marketing koordinátor
 • médiaértékesítő
 • márka- és termékmenedzser

Tudod-e, hogy...?

 • A TikTok felhasználók naponta átlagosan 48,5 percet töltenek az oldalon.

Hasznos tudnivalók:

 • Beiratkozási időszak ONLINE: 
 • Az eredmények kifüggesztése: 
 • Az eredményesen felvételizők beiratkozása: 
 • Beiratkozási díj: 50 RON 

Mentesülnek a beiratkozási díj befizetése alól azon jelentkezők, akik esetében fennáll valamelyik az alábbi helyzetek közül:

 • Karunk által szervezett tanulmányi versenyek valamelyikén I. – III. helyezést érte el;
 • 25. életévüket be nem töltött árvák vagy félárvák;
 • Akik gyermekotthonban nevelkedtek;
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);
 • Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet;
 • Az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;
 • A Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

Amennyiben a jelentkező kimagasló eredményt ért el az alábbi felsorolt humán- és társadalomtudományi tantárgyversenyek egyikén, az a felvételin a maximális bejutási jeggyel lesz egyenértékű:

 • A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által középiskolásoknak szervezett, gazdasági, műszaki és társadalomtudományi tematikájú versenyek: CSI, Laborkukac, Pénzidomár, SapiTour, Venczel József Társadalomtudomány Vetélkedő I., II. és III. helyezettjei, valamint akik minimum 50 pontot összegyűjtöttek a Saπ Tehetségnapon;
 • Társadalomtudományi olimpiászok: lélektan, logika, szociológia, közgazdaságtan, filozófia;
 • Nyelv és irodalom olimpiászok: magyar, román, angol;
 • Innovative Minds (nemzetközi kreativitásverseny), Tinerii dezbat (országos vitaverseny)
 • TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája) I., II. és III. helyezettjei, különdíjasai
 • TUDOK I., II. és III. helyezettjei, különdíjasai

Ez még érdekelhet:

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Csíkszereda, Hargita megye, Szabadság tér, 1. szám, 530104

Tel.: +40-266-314-657, fax: +40-266-372-099
E-mail: csikszeredauni.sapientia.ro 

btz webdesign